مشخصات مقاله

عنوان: 

دانشگاه کارآفرين، آموزش عالي و نقش آن در ايجاد اشتعال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كردنائيج اسداله*
 
 *دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
 
چکیده: 

مسايل امروز كشورمان با راه حلها و كليدهاي ديروز حل نشدني نيست. براي حل مسايل امروز كليدهاي امروزي لازم است. پيش بيني آينده نيز مشكلات آتي را حل نمي كند بلكه بايد براي ساختن آينده اقدام كرد؛ به عبارت ديگر قفلهاي فردا، كليدهاي فردا را مي خواهد و مطمئنا با كليدهاي امروزي باز نمي شود. امروز شرايط محيطي و قواعد بازي رقابت به حدي پيچيده و مبهم گرديده است كه كشورها ديگر نمي توانند تنها با تغييرات اندك در روشها، ساختار، تكنولوژي و عواملي نظير اين، بقاي بلند مدت خود را تضمين كنند.
لذا كشورهاي امروزي بايد انقلابي در اذهان مديران و كاركنان خود به وجود آورند تا بطور اساسي مفهوم سازمان، كار، كيفيت و رقابت در ذهن آنها دگرگون شود. بدين ترتيب نقش سنتي مدير، كارآمدي خود را از دست مي دهد. در چنين شرايطي به «كارآفريناني» نياز است تا بتوانند از طريق خلاقيت، نوآوري، پشتكار، اعتماد به نفس و تحمل ابهام، خون تازه اي در كالبد اقتصاد كشور به جريان بيندازند و گامي موثر در جهت حل بحران اشتغال بردارند. بديهي است يكي از ابزارهاي استراتژيك و كليدي اين امر، وجود دانشگاه كارآفرين در سطح آموزش عالي است. دانشگاه كارآفرين دانشگاهي است كه در آن پارادايم سنتي آموزش كه سالها بدون تغيير مانده است به پارادايم جديدي تغيير يابد. در اين پارادايم، دانشگاه كارآفرين دانشگاهي است كه هم زمان با تاكيد بر توليد علم و گسترش مرزهاي دانش بشري نسبت به نيازهاي آموزشي، پژوهشي و خدمات مشاوره اي تخصصي محيط حساس بوده و از طريق ايجاد خلاقيت و شيوه هاي تفكر هوشمندانه ضمن پاسخگويي سريع و دقيق به نيازهاي افراد، كمك مي كند تا توانايي تعريف، فرموله كردن و برطرف ساختن مشكلات بصورت مستقل يا گروهي، تحقق يافته و زمينه براي توسعه پايدار كشور آماده گردد.
اگرچه موضوع اشتغال در كشورمان يك مساله پيچيده و چندبعدي است، با اين وجود نگاه سيستمي و كلان، توام با تفكر استراتژيك به موضوع دانشگاه كارآفرين، مي تواند افق جديدي را براي حل معضل بيكاري بگشايد.

 
كليد واژه: آموزش عالي، اشتغال، كارآفريني، دانشگاه كارآفرين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 98  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی