برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تعاملات میان نظام آموزش عالی و ساختارهای اقتصادی دانش محور و تاثیرات آن بر شاخص های توسعه منابع انسانی و اشتغال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسني مهمويي بهروز,فرهادي مينو
 
 
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

اقتصاد دانش محور، اقتصادي است كه در آن توليد، توزيع و بكارگيري دانش عامل اصلي رشد، توليد ثروت و اشتغال به شمار مي آيد. در چنين اقتصادي، روند توليد و كاربري دانش به عنوان بخشي از فرصت هاي فراهم شده در قطب هايي چون آموزش، تحقيق در موسسات عمومي دانش و تحقيق در تجارت اهميت ويژه اي مي يابد. در اين مقاله نخست تعاريف استاندارد بين المللي پيرامون جامعه اطلاعاتي و اقتصاد دانش محور ارايه گرديده است. بر اساس اين تعاريف هر اقتصاد دانش محور داراي چهار ركن اساسي است كه شامل بر محيط تجاري، فناوري اطلاعات و ارتباطات، نوآوري و توسعه منابع انساني مي باشد. در اين مقاله بيان گرديده است كه تمامي اين اركان به صور مستقيم و غير مستقيم با حوزه آموزش عالي مرتبط مي باشند، ليكن تاكيد ويژه اي بر جايگاه آموزش عالي در بخش توسعه منابع انساني و همچنين افزايش ميزان پژوهش هاي منجر به نوآوري گرديده است. در طي مقاله با بهره گيري از مدلهاي كشورهاي توسعه يافته در عرصه صنعتي و فراصنعتي مانند انگلستان، مالزي و سنگاپور، جايگاه سازماندهي آموزش هاي نيروي انساني مورد بررسي واقع شده است و تعاملات عمده ميان نظام آموزش عالي و اقتصاد دانش محور تبيين گرديده است. هدفمندي آموزش عالي به سمت نيازهاي جديد اقتصادي، تقويت آموزش هاي عملي و كاربردي، طبقه بندي نيروي كار بر اساس شاخص هاي جديد، افزايش ارتباط ميان اركان اقتصادي و صنعتي با دانشگاه بر اساس برنامه هاي مدون و از سوي ديگر همكاري دانشگاه در توسعه آموزش هاي مادام العمر و ضمن خدمت از جمله مواردي است كه در مقاله بدانها اشاره شده است. در پايان اين مقاله و به عنوان نتيجه گيري، پيشنهاداتي براي تبيين برخي راهبردهاي اساسي در اقتصاد ايران به منظور توسعه يك اقتصاد دانش محور ارايه گرديده است.

 
کلید واژه: اقتصاد دانش محور، نظام آموزش عالي، اشتغال، توسعه منابع انساني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 101  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی