برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آموزش عالی، کارآفرینی و اشتغال زنان (فرصتها و تهدیدها)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پارياد رحمان*
 
 *دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: همايش اشتغال و نظام آموزش عالي كشور
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه تربیت مدرس و وزرات علوم و تحقیقات و فناوری
زمان:  1384دوره 2
 
چکیده: 

عصر حاضر مقارن با عصر کارآفريني است که مفهوم آن از دير باز در ادبيات و متون اقتصادي به کار رفته اما چالشهاي فراروي اشتغال زنان در جوامع توسعه يافته و در حال توسعه از يکسو و نابرابري در دسترسي به برخي از دوره هاي تحصيلات تکميلي از سوي ديگر و عدم امکان بروز اثربخشي و تواناييهاي زنان دانش آموخته آموزش عالي در نهايت راهکار کارآفريني را پيش روي دست اندرکاران اين بخش نهاده است. چرا که کارآفرينان انقلابي را برانگيخته اند که اقتصاد جهاني را تغيير داده است، زيرا پيدايش کسب و کار جديد به اقتصاد بازار شور و نشاط مي بخشد و فرصتهاي شغلي جديدي را مهيا مي نمايد. کنار گذاشتن بخش وسيعي از نيروي فعال جامعه از بسياري از مشاغل به معني هدر دادن منابع انساني و پيامدهاي ديگر آن افزايش انعطاف ناپذيري بازار و کاهش توان اقتصادي براي تعديل تغييرات است. ترويج کارآفريني به عنوان يک راهکار مناسب براي حل اين مشکل برگزيده شده است. گرچه ايجاد اشتغال، يکي از تبعات کارآفريني است.
از طرف ديگر، امروزه ميزان مشارکت و اشتغال، يکي از شاخصهاي نوسازي اقتصاد ملي و اقتصادي محسوب شده و ميزان و نحوه مشارکت اقشار مختلف در فعاليتهاي اقتصادي يکي از عوامل و شاخصه هاي توسعه است. با اينکه ضرورت و الزام اقتصادي اشتغال و مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي، همواره در تاريخ پيشرفت و توسعه جوامع مختلف بشري مطرح بوده، لکن هنوز در بسياري از کشورها ميان زنان و مردان تعادل مطلوب و قابل قبولي در اين زمينه و در فعاليتهاي مختلف ايجاد نشده است. تغييراتي که در ساخت اقتصادي جامعه ايجاد شده موجب گرديده که فرصتهاي شغلي افزايش يابد و دامنه فعاليتها را گسترش دهد. اين تغييرات باعث شده است تا زنان از محدوده خانه خارج شوند، جذب نظام شغلي جامعه گردند و در تغيير کار سنتي حاکم بر جامعه نيز تغييراتي ايجاد کنند. بدين ترتيب تغيير کاري که بر اساس جنس بود و کارها را بر اساس طبعيت زنانه و مردانه بودن تغيير مي نمود تغيير کرد و از قالب سنتي بودن خود بيرون آمدند.
در اين مقاله ضمن بررسي مفاهيم اصلي کارآفريني و اشتغال زنان به تنگناهها و موانع ايجاد کارآفريني و اشتغال در بين زنان دانش آموخته آموزش عالي پرداخته شده و در نهايت راهکارهايي ارايه شده است.

 
کلید واژه: کارآفريني، اشتغال زنان، آموزش عالي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 170  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی