برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان شیوع آئروآلرژنها در بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژی استان سمنان از آذر 1384 تا آذر 1385

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نبوي محمد,خالقي محمد
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
 
چکیده: 

مقدمه: حدوا 20 درصد از جمعيت رينيت آلرژيک مبتلايند. با وجود اينکه رينيت آلرژيک يک بيماري تهديد کننده حيات نيست، مشکلات ناشي از آن مي تواند به طور مشخص کيفيت زندگي را کاهش دهد. در افراد حساس، مواجهه با پروتئينهاي خارجي خاص با تحريک توليد ايمونوگلوبولين IgE) E) مي تواند منجر به واکنشهاي حساسيتي شود. اين IgE اختصاصي بوسيله تست استاندارد پوستي قابل اندازه گيري است.
مواد و روشها: طي يکسال مطالعه از بين 334 بيمار مراجعه کننده به کلينيک آلرژي، 295 نفر از آنان که به رينيت آلرژيک مبتلا بودند وارد مطالعه شدند. تست استاندارد پوستي بر روي ساعد هر دو دست با کيت
ALUSTAL انجام شد. سفتي و قرمزي ناحيه تست شده اندازه گرفته شد. سفتي بيش از 3 ميلي متر و قرمزي بيش از 10 ميلي متر از اندازه کنترل، مثبت در نظر گرفته شد. نتايج در نرم افزار آماري SPSS 11.5 مورد ارزيابي قرار گرفت و شيوع آئروآلرژنها در گروه هاي مختلف با در نظر گرفتن سن و جنس و نوع آلرژي بيماران محاسبه شد.
نتايج: 150 مرد با ميانگين سني 6/25 و 145 زن با ميانگين سني 32/28 مورد ارزيابي قرار گرفتند. 85 بيمار (30%) رينيت آلرژيک فصلي (
SAR) و 117 بيمار (3/41%) رينيت آلرژيک دائمي (PAR) داشتند. ساير بيماران رينيت آلرژيک دائمي همراه با دوره هاي تشديد فصلي و يا علايم مقطعي آلرژي داشتند. حساسيت به آئروآلرژنها در 265 بيمار (5/86%) ديده شد و 76% حداقل به يک آلرژن مشتق از گياهان حساس بودند. گياه هاي خانواده Chenopodiacea؛ درختاني چون زبان گنجشک، چنار و بيد و نيز برخي از علفهاي هرز به عنوان شايعترين آلرژنهاي موجود در محيط شناسايي شدند.
بحث: رينيت آلرژيک شايعترين بيماري آلرژيک است که در افراد حساس منجر به برزو علايم مي شود. نتايج مطالعه ما که بر روي آئروآلرژنها صورت پذيرفته بود همچون مطالعات مشابه شيوع بالاي آلرژنهاي گياهي را در
SAR و PAR نشان داد. با توجه به اينکه مهمترين اصل درمان مبتلايان به رينيت آلرژيک دوري جستن از آلرژنهاست، دانستن شايعترين آلرژنها که از نتايج اين مطالعه بدست آمه مي تواند براي پزشکان و بيماران براي پيشگيري از اين بيماران مختل کننده فعاليتهاي روزمره راهنماي خوبي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 180  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی