برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پنومونیه در نسج آدنوئید کودکان آدنوئیدکتومی شده (پی سی آر و آنتی بادی سرم) در مجتمع رسول اکرم (ص) تهران 1384-1385

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوربخش ثميله,فرهادي محمد,طباطبايي آذردخت
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: عفونتهاي مکرر و يا مزمن آدنو تونزيلر بيشتر کودکان را گرفتار مي کند. فراواني پاتوژن هاي تنفسي بالقوه در سطح آدنوئيد و لوزه کودکان مبتلا به علايم متوسط تونزيلو فارنژيت و يا هيپر تروفي آدنوتونزيلر تفاوت زيادي با کودکان بدون علامت ندارد. کلاميدياپنومونيه پاتوژن شايع دستگاه تنفسي کودکان است. در مورد کلنيزاسيون واقعي ولکاليزاسيون باکتري در دستگاه تنفسي اطلاعات زيادي در دسترس نيست. يافته هاي اخير نشان مي دهد احتمالا کلاميديايک پاتوژن شايع در نسج آدنوئيد کودکاني که آدنوئيدکتومي مي شوند مي باشد.
هدف: تعيين عفونت کلاميديا پنومونيه در نسج آدنوئيد کودکاني که آدنوئيدکتومي مي شوند با روش پي سي آر و اندازه گيري آنتي بادي اختصاصي در سرم بيماران.
مواد و روشها: يک مطالعه مقطعي توصيفي در طي اسال (1385 - 1384) به روي 44 نمونه آدنوئيد کودکاني که در بخش گوش و حلق و بيني مجتمع رسول اکرم (ص) عمل آدنوئيدکتومي شدند آزمايش اختصاصي پي سي آرکلاميديا انجام گرفت. 168 نمونه سرم شامل 53 (63.1%) بيمار و 31 (36.9%) کودک سالم آزمايشات اختصاصي اليزا انجام شد. توسط نرم افزار آماري اطلاعات جمع آوري شده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
SPSS10.5
نتايج: سن بيماران بين 3 تا 14 سال با دامنه 11 سال و ميانگين سن 7.95 سال و انحراف معيار سال 8/54% پسر و 2/45% دختر.+1.98 فصل آدنوئيدکتومي: 24% بهار، 18% تابستان، 36% پاييز و 22% در زمستان بود. پي سي آرکلاميديا در 7 نمونه از 44 نمونه آدنوئيد بيماران (13.5%) مثبت و در 85.5% بقيه منفي بود. مثبت شدن پي سي آر بين دو جنس و در گروههاي سني تفاوتي نداشت.
سرولوژي: درکل کودکان 3.7% مبتلا به عفونت حاد و 12.3% ايمني قبلي به کلاميديا داشتند. با روش سرولوژي از 51 بيمار فقط 1 مورد (2%) عفونت حاد و 6 نفر (11.8%) ايمني قبلي به کلاميديا داشتند. بين گروه بيمار و شاهد ايمني حاد و قبلي به کلاميديا تفاوتي نداشت.
نتيجه گيري: نتايج نشان ميدهد که عفونت کلاميديايي يافته نسبتا شايعي در نسج آدنوئيد کودکاني که آدنوئيدکتومي مي شوند ميباشد. نسج آدنوئيد مي تواند به عنوان مخزن باکتري هاي ايجاد کننده عفونت سينوس و ريه و حتي عفونت هاي مزمن گوش باشد. اگرچه کلاميديا پنومونيه يافته شايعي در آدنوئيد کودکاني که ادنوئيدکتومي ميشوند مي باشد. اما اينکه کلاميديا در گروه بيماران نقش پاتوژن دارد را نمي توان با نتايج اين مطالعه به تنهايي مشخص نمود. ما توصيه مي کنيم، در صورت عدم پاسخ درماني آدنوئيديت به داروهاي معمول، قبل از عمل جراحي، از آنتي بيوتيكهاي موثر بر عفونت كلاميديا (مناسب با سن مريض) مانند اريترومايسين و يا تتراسيكلين و يا ماكروليدهاي جديد مثل آزيترومايسن يا كلاريترومايسن استفاده شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 80  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی