برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اپیدمیولوژیک میزان بروز حملات آسم در فصول مختلف سال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غفاري حميدرضا*,شهركي عزيز,ضاربان ايرج,علي پورتبريزي مليحه,حيدري مليحه
 
 *زابل، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع بيماريهاي آلرژيک تنفسي همانند آسم برونشيال در سالهاي اخير مخصوصا در کشورهاي غير صنعتي افزايش چشم گيري داشته است که اين افزايش مربوط به تغييرات عوامل محيطي شامل آلودگي هاي هوا، عوامل آب و هوايي مانند درجه حرارت محيط، سرعت باد، رطوبت، طوفانها و ..... در ايجاد بيماريهاي آلرژيک تنفسي محسوب مي شوند. در اين تحقيق به بررسي اپيدميولوژيک ميزان بروز حملات آسم در فصول مختلف سال طي سالهاي 82 تا 84 در شهرستان زابل پرداخته ايم.
روش انجام کار: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي و گذشته نگر است که در مورد تمامي بيماراني است که به دليل حمله آسم به بخش اورژانس مراجعه کرده بودند و بستري شده بودند. دادهاي اين مطالعه از پرونده بيماران استخراج گرديد و پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار Spss و با استفاده از تست‌هاي آماري T-test، آناليز واريانس يک‌ طرفه (ANOVA) تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: در طي سالهاي 1382 تا 1384 جمعا 917 مورد بيمار دچار حمله آسم به بخش اورژانس مراجعه کرده بودند که از اين تعداد 8/60 درصد زن و 2/39 درصد مرد بودند. شايعترين فصل سال در بروز حمله آسم فصل زمستان با (5/43%) و کمترين آن فصل بهار با (9/14%) بود. در سال 82 از 485 مورد بروز حمله آسم (05/55%) در ارتباط با روزهاي بروز طوفانهاي 120 روزه سيستان بود. روزهاي طوفاني سال 83 به ميزان 22% نسبت به سال 82 کاهش يافته بود بطوريکه در سال 83 اين ميزان از 432 مورد بروز حمله بيماري آسم تنها (86/26%) در ارتباط با روزهاي طوفاني بود. 45 درصد از موارد بروز بيماري شهري و 54 درصد موارد روستايي بودند. ارتباط معني دار آماري از نظر بروز حمله آسم با روزهاي سرد سال و روزهاي طوفاني سال مشاهده شد (P<0.05).
بحث: باتوجه به نتايج اين مطالعه سرما و گرد و غبار به عنوان دو عامل محرك در بروز حملات آسم محسوب مي گردند. لذا توصيه ميگردد در زمان بروز طوفانهاي 120 روزه و فصول سرد سال مراقبت بيشتري از بيماران بعمل آيد. 

 
کلید واژه: آسم برونشيال، فصول سال، طوفانهاي 120 روزه سيستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 97  
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی