برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی زیر جمعیت های لنفوسیت T در دانشجویان مقیم خوابگاه و مبتلا به رینیت آلرژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غفوريان بروجردنيا مهري,عسكري فر اعظم
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

آلرژي يکي از بيماريهاي شايع در کودکان و بالغين است. يکي از انواع اين بيماريها رينيت آلرژي است که در مبتلايان همراه با عطسه، خارش و آبريش بيني مي باشد. تحقيقات اخير نشان داده است که تعداد و عملکرد سلول سيستم ايمني تحت تاثير اين بيماري قرار مي گيرند. هدف از مطالعه حاضر بررسي زير جمعيت هاي لنفوسيت T در بيماران مبتلا به رينيت آلرژي مي باشد تا نقش سيستم ايمني در ارتباط با اين بيماري روشنتر گردد.
به همين منظور طي مراحل مقدماتي يک نمونه 30 تايي از دانشجويان دختر خوابگاه گلستان اهواز که مبتلا به رينيت آلرژي (گروه آزمون) و يک نمونه 30 تايي از دانشجويان همان خوابگاه که هيچ يک از علايم آلرژي را نداشتند و سالم محسوب مي شدند (گروه کنترل) بطور تصادفي انتخاب گرديد. پس از نمونه گيري خون با استفاده از آنتي بادي هاي مونوکلونال برعليه مارکرهاي سطحي CD4 و CD8 و دستگاه فلوسيتومتري در صد لنفوسيت هاي T ياريگر (TCD4+) و لنفوسيت T سلول کش (TCD8+) و نسبت ميانگين CD4/CD8 تعيين گرديد. اطلاعات بدست آمده از دو گروه با استفاده از نرم افزارPSS S و آمون t مورد مقايسه و آناليز آماري قرار گرفت.
نتايج نشان داد در صد ميانگين لنفوسيت هاي TCD4+ در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزايش قابل توجهي داشته است (p<0.013). در صد ميانگين لنفوسيت هاي TCD8+ و نسبت CD4/CD8 در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تغيير قابل توجهي نشان نداد.
احتمالا با توجه به افزايش لنفوسيت هاي TCD4+ در بيماران، اين دسته از جمعيت لنفوسيتي در بيماري نقش دارد. بررسي هاي بيشتري نظير عملکرد TCD4+ در پاتوژنز بيماري و نقش آنها در درمان پيشنهاد مي شود. 

 
کلید واژه: رينيت آلرژي، لنفوسيت T، فلوسيتومتري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 155  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی