برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه چاقی و شدت آسم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) شهرستان زابل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علي پورتبريزي مليحه*,شهركي عزيز,ضاربان ايرج,غفاري حميدرضا,پيرانزهي خدارحم
 
 *زابل، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: افزايش چاقي در دنيا و همزمان افزايش شيوع بيماري آسم، اين احتمال را مطرح مي کند که چاقي با آسم همراهي دارد. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه چاقي و شدت حملات آسم در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان اميرالمومنين (ع) شهرستان زابل بود.                      
روش انجام کار: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي و تحليلي بود، که در مورد 130 بيمار مبتلا به آسم در سال 1384 انجام شد. قد واحدهاي مورد پژوهش بوسيله قد سنج فلزي و وزن توسط ترازوي پرتابل SECA اندازه گيري شد.سپس توسط فرمول (BMI مجذور قد به متر/وزن به کيلو گرم) نمايه توده بدني آنها محاسبه گرديد. چاقي به عنوان BMI بالاتر از 30 تعريف شد. طبقه بندي شدت آسم نيز بر اساس معيارهاي "راهنماي درمان و پيشگري آسم" (GINA) سال 2004، بر اساس علايم باليني انجام شد. بيماراني که سيگار و ... مي کشيدن يا دچار ساير بيماري ريوي بودند از مطالعه خارج شدند. داده هاي به دست آمده توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: 130 بيمار بين رده سني 15 تا 72 سال وارد مطالعه شدند. ميانگين سني بيماران 27/37±12/18 بود. بيماران زن و بقيه مرد بودند. از اين تعداد 8/60 درصد زن و 2/39 درصد مرد بودند. 3/25% بيماران به عنوان چاق طبقه بندي شدند. ضريب همبستگي اسپيرمن بين شدت آسم و BMI برابر با r=0.263 بود (P<0.05). ميانگن BMI به ترتيب در مردان 16/5±16/23 و در زنان 19/4±94/29 بود. BMI خانم هاي مبتلا به آسم به طور مشخصي نسبت به مردان مبتلا بيشتر بود (P<0.0001).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به آمار بدست آماده به نظر ميرسد که چاقي در مبتلايان به بيماري آسم مي تواتد بعنوان يک ريسک فاکتور متوسط ايجاد يا تشديد کننده اين بيماري محسوب گردد.

 
کلید واژه: چاقي، مردان، زنان، آسم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی