برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی میزان آگاهی عملکرد بیماران مبتلا به آسم در رابطه با مراقبت از خود در مرکز پزشکی بعثت و توحید شهر سنندج در سال 1383

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: علي رمايي نسرين*
 
 *سنندج، دانشگاه علوم پزشکي کردستان، دانشکده پرستاري و مامايي
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: آسم يک بيماري التهابي مزمن راههاي هوايي است که موجب حساسيت بيش از حد راه هوايي، ادم مخاطي و توليد مخاط مي شود. تحقيقات نشان مي دهد که نزديک به 17 ميليون آمريکايي مبتلا به آسم هستند و سالانه بيش از 5000 نفر بر اثر اين بيماري مي ميرند. آسم در هر سني ممکن است اتفاق افتد و بعنوان يک بيماري عود کننده به شمار مي رود. از آنجاييکه بيماري قابل کنترل مي باشد، هدف از درمان دستيابي به شرايط مطلوب از نظر علايم و به حداقل رساندن مشکلات بيمار در رابطه با بيماري و فراهم نمودن کيفيت زندگي مناسب مي باشد. پس لازم است بيماران از شرايط مطلوب بخوبي آگاهي يابند زيرا داشتن آگاهي کليد مهم در کيفيت مراقبت از آسم مي باشد، هم چنين در دسترس بودن خط مشي هاي ملي جهت مراقبت از آسم نيز مهم است.
روش کار: اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي ميباشد و جامعه پژوهش شامل تمام بيماران مبتلا به آسم بستري در مرکز پزشکي بعثت و توحيد شهر سنندج است که در زمان انجام پژوهش در بيمارستان بستري بودند و به روش مبتني بر هدف و در دسترس 384 نفر بعنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند که تسخيص بيماري توسط پزشک تایيد شده بود و به بيماري ديگري مبتلا نبودند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مشتمل بر 3 قسمت (مشخصات دموگرافيک، ميزان آگاهي و عملکرد) جمع آوري گرديد و با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي (کاي دو و پيرسون) در برنامه نرم افزار SPSS Win مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: يافته ها نشان داد که 9/59% از نمونه ها مذکر و 1/40% مونث بوده و همچنين از نظر سني با اکثريت 34% بيشتر از 51 سال سن داشته و با 87% متأهل بودند همچنين با 56% ساکن شهر بودند و 57% براي اولين در بيمارستان بستري شده و 34% داراي سابقه بيشتر از 8 سال ابتلا به بيماري بودند.
همچنين 6/14% داراي آگاهي خوب و 4/85 داراي آگاهي ضعيف در امر مراقبت از خود بودند و 8/25% عملکرد خوب و با بيشتري درصد (2/74%) عملکرد ضعيفي مشاهده شد. در بررسي يافته ها ارتباط آماري معني داري بين ميزان آگاهي و محل سکونت (04/0=P) مشاهده شد ولي بين ديگر مشخصات دموگرافيک و ميزان آگاهي و عملکرد ارتباط آماري معني دار مشاهده نگرديد.
بحث: عليرغم وجود مشکلات قابل توجه در رابطه با بيماري، بيماران اعتقاد و نگرش مثبتي نسبت به پزشک خود دارند و فکر مي کنند که اساسا درمان بيماري فقط تجويز دارو و نحوه صحيح استفاده از آن است و نسبت به اين مساله که هدف درماني و چگونگي کنترل و دستيابي به شرايط مطلوب زندگي آگاهي ندارند و حائز اهميت است که پزشکان و تيم مراقبتي در اين رابطه با برگزاري کارگاههاي آموزشي اطلاعات لازم را به بيماران بدهند تا با کنترل بيماري از ميزان از کار افتادگي، محدوديتهاي اجتماعي و نگراني هاي روحي و هزينه هاي درماني و مراجعات مکرر به بيمارستان براي درمان بيماري کاسته شود.

 
کلید واژه: ميزان آگاهي، عملکرد، مراقبت از خود، آسم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 150  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی