برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین فراوانی آلرژن های هیره در منازل بیماران مبتلا به آلرژی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صادقي شبستري مهناز,فريدحسيني رضا,رهنما بدرالسادات‌,حجتي محمدحسن‌,موسوي نواب‌,فريدوني محمد,غفاري جواد,جباري آزاد فرحزاد,عباسي -
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: بيماريهاي آلرژيك از بيماريهاي شايعي است كه طي 30 سال اخير شيوع فزاينده اي داشته است بطوريكه تقريبا 30% از مردم به نوعي از آلرژي مبتلا مي باشند. مايتهاي موجود در گرد و غبار منازل از مهمترين آلرژن هاي دخيل در ايجاد آلرژي مي باشند. بهترين شرايط براي رشد مايتها هواي گرم و مرطوب بوده و محل زندگي آنها بيشتر در لابلاي قاليها و رختخوابها مي باشد. اين پژوهش با هدف تعيين فراواني مايت درماتوفاگوئيد و آلرژن هاي آن در منازل بيماران آلرژيك انجام شده است.
روش كار: در اين مطالعه كه بصورت توصيفي مقطعي در فاصله سالهاي 84-83 در دو شهر تبريز و مشهد بعنوان دو قطب مهم صنعت قاليبافي انجام گرفته است، 22 بيمار آلرژيك كه تست پوستي (پريك) مثبت به مايت داشتند، از هر شهر انتخاب و تمام روشهاي مختلف بررسي مايت و آلرژن هاي آن از جمله آنتي بادي اختصاصي آلرژن هاي مايت درماتوفاگوئيد پترينسينوس و درماتوفاگوئيد فارينا DerPI و DerFI، ديد مستقيم و اندازه گيري غلظت آلرژن هاي مايت موجود در گرد و غبار منازل آنها رديابي شد. لازم به ذكر است كه با توجه به شيوع بالاي مايت در قاليها و رختخوابها نمونه گيري گرد و غبار منازل از اين دو محل انجام گرفت.
نتايج: ميزان فراواني مايت و آلرژن هاي آنها در اين دو استان پهناور از كشور در مقايسه با ساير منابع خارجي بسيار پايين تر مي باشد. (چنانكه شيوع مايت به روش ديد مستقيم. چنانكه شيوع مايت در منازل بيماران آلرژيك به مايت با روش ديد مستقيم 2/38% [1/52-4/24 :95%CI و 2/38 =P] و وجود آنتي بادي اختصاصي ضد مايت در اين بيماران 5/25% [4/31-7/19 :95%CI و 5/25=P] بود و در بررسي گرد و غبار منازل به روش اليزا غلظت قابل سنجش از آلرژن بدست نيامد. همچنين در اين مطالعه ارتباط مستقيمي بين شدت بيماري افراد آلرژيك با شدت واكنش پوستي و نيز شدت واكنش پوستي به مايت با وجود مايت در منزل پيدا شد.
بحث و نتيجه گيري: مايتها در همه نقاط جهان وجود دارند ولي شيوع آنها در مناطق مختلف متفاوت است. مهمترين عامل تعيين كننده براي فراواني و رشد و تكثير آنها رطوبت محيط بوده و در فقدان آن ساير عوامل از جمله نوع قالي و رختخواب از ارزش كمتري برخوردار هستند.

 
کلید واژه: مايت گرد و غبار منزل، بيماري آلرژيك، تست پوستي پريك، اليزا، درماتوفاگوئيد، پترينسينوس، درماتوفاگوئيد فارينا، منوكلونال آنتي بادي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 126  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی