برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین راستای ناهمسانگردی در پوسته البرز مرکزی با استفاده از جدایش فاز Ps

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سديدخوي احمد,جوان دولويي غلام,قيطانچي محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
چکیده: 

اگر چه هر جسمي مي تواند تا 21 ثابت الاستيك داشته باشد ولي ماده اي كه تعداد ثابت هاي الاستيك آن بيشتر از 2 ثابت باشد ناهمسانگرد ناميده مي شود. داشتن بيشتر از دو ثابت الاستيك بدين معناست كه خواص فيزيكي جسم در راستاهاي مختلف، متفاوت مي باشند. امواج در محيط ناهمسانگرد در يك راستا سريعتر يا كندتر حركت مي كنند. چنانچه موج برشي هنگام عبور از اين محيط به دو مولفه تجزيه و در دو راستا با سرعتهاي متفاوت حركت كند، اين پديده را جدايش امواج برشي گويند. جدايش امواج برشي براي فازهاي متفاوت مي تواند جهت دستيابي به پارامترهاي ناهمسانگردي بكار رود. همچنين تفاوت در سرعتهاي موج برشي Ps بر روي مولفه هاي شرقي، غربي لرزه نگاشتها و همچنين بر روي مولفه هاي شعاعي و مماسي تابع انتقال گيرنده نيزمي تواند براي تعيين پارامترهاي ناهمسانگردي بكار برده شود.
در اين پژوهش از روش جستجوي شبكه اي با انتخاب اتوماتيك پنجره هايي تحليلي با اندازه هاي متفاوت به منظور پيدا كردن راستاي ناهمسانگردي و خطاي كم استفاده شده است. به منظور تعيين راستاي ناهمسانگردي در پوسته البرز مركزي، شش زمين لرزه ثبت شده در ايستگاه هاي لرزه نگاري باند پهن دماوند، كاوش و چاران مورد پردازش و تحليل لازم قرار گرفت. با پردازش اين زمين لرزه ها راستاي ناهمسانگردي در پوسته البرز مركزي تعيين گرديد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 58   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی