برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش مکمل روی در بهبود فاکتورهای تنفسی اندازه گیری شده بوسیله اسپیرومتری در بیماران مبتلا به آسم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورامجد سيده مونا,اقتصادي -,موسوي سيدجواد,نورمحمدي -,يزداني -
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

مقدمه: آسم به عنوان شايعترين بيماري تنفسي در جوامع بشري شناخته شده است. التهاب، به عنوان اصلي ترين علت بروز آسم و در معرض قرار گرفتن بافت ريه در برابر اکسيژن و متابوليسم طبيعي سلولهاي ريوي، منجر به افزايش توليد گونه هاي فعال اکسيژن (ROS) در بيماران آسميک مي گردد. اين استرس افزايش يافته در بافت ريه، همراه با افزايش فعاليت پروتئين پيش آپوپتوز Caspase-3 در سلولهاي ريوي اين بيماران، نهايتا منجر به افزايش نکروز، آپوپتوز سلولي و تشديد پاسخ دهي ريوي مي گردد.
روي به عنوان يک فاکتور آنتي اکسيدان، ضد التهاب و آنتي آپوپتوز، يک بيومتال ضروري در رژيم غذايي انسان محسوب ميشود. مطالعات انساني به کاهش سطوح گردشي روي در مجراي تنفسي، سرم و مو افراد مبتلا به آسم اشاره داشته و ارتباط منفي بين خس خس سينه و نسبت Zn/Cu سرم به چشم مي خورد. بعلاوه ميزان آتوپي، واکنشهاي برونشي و علايم آلرژيک در بالغيني که دريافت رژيمي روي پايين دارند، افزايش مي يابد.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير مکمل ياري با روي بر فاکتورهاي تنفسي در بيماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران انجام شد.
روش تحقيق: اين تحقيق به روش کارآزمايي باليني قبل و بعد، بر روي 29 بيمار مبتلا به آسم که در شرايط تثبيت شده (Stable) به سر مي بردند، صورت گرفت. اين بيماران به صورت يکروز در ميان 50 ميلي گرم روي به مدت هشت هفته مصرف نمودند. نمونه خون در ابتدا مطالعه از بيماران جمع آوري شد و روي سرم به روش اسپکتروفتومتر جذب اتمي اندازه گيري گرديد و با نمونه روي سرم 29 فرد غير آسمي مقايسه شد. قبل و بعد از مکمل ياري، فاکتورهاي تنفسي از قبيل حجم بازدمي ثانيه اول، ظرفيت حياتي اجباري (FVC)، ظرفيت حياتي (VC) و نسبت حجم بازدمي ثانيه اول به ظرفيت حياتي اجباري توسط اسپيرومتري در بيماران اندازه گيري شد.
يافته هاي پژوهش: ميانگين سن در گروه آزمايش (8/1213/50سال) و در گروه کنترل (8/12 27/50 سال) با هم تفاوت معني داري نداشت و دو گروه از نظر توزيع جنس کاملا همگون بودند. اختلاف معني داري در ميانگين غلظت روي سرم در دو گروه ديده شد، به اين ترتيب که غلظت روي سرم در گروه بيماران 16/068/0 و در گروه کنترل 11/091/0 بود. افزايش معني داري در فاکتورهاي تنفسي قبل و بعد از مکمل ياري در گروه بيماران ديده نشد.
نتيجه گيري: غلظت سرمي روي در افراد مبتلا به آسم پايين تر از افراد غير مبتلاست و مکمل ياري با 50 ميلي گرم روي به صورت يکروز در ميان بعد از 8 هفته بهبودي در فاکتورهاي تنفسي ايجاد نکرد. مطالعات مداخله اي بيشتري در اين زمينه مورد نياز است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 292  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی