مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي شيوع سرمي عفونت HTLV – 1/11 در اهداکنندگان شهر اروميه (North western of Iran) در سال 1384

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: برادران صفا محمد,رستم زاده خامنه زكيه,قدرت قره باغ زهرا,مهمان نواز ابوالقاسم
 
 
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
 
چکیده: 

سابقه و هدف: ويروس HTLV از خانواده رتروويريده است و بيش از 20 ميليون نفر در سطح جهان آلوده به اين ویروس مي باشند به عنوان عامل بيماري لوکمي/لنفوم در بزرگسالان، فلج اسپاسمي گرمسيري، ميليوپاتي همراه با HTLV  پاراپازوي اسپاستيک و ميلوپاتي تروپيکال (HAM/TSP) و انواع بيماريهاي عصبي در پاستيت و پروتيت و ساير بيماريها مي باشد و از طريق انتقال خون از فرآورده هاي سلولي مي تواند به گيرندگان انتقال يابد. از آنجاييکه در ايران بجز در استان خراسان غربالگري خون هاي اهدايي به منظور بررسي اين عفونت صورت نمي گيرد افراد دريافت کننده محصولات سلولي خون ممکن است در معرض خطر باشند. مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع آنتي بادي هاي ضد HTLV – 1/11 در اهداکنندگان شهر اروميه در سال 1384 انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت  مقطعي (CROSS – SECTIONAL)  و در ماه هاي ارديبهشت تا بهمن سال 1384 در ميان اهداکنندگان خون در شهر اروميه اجرا شد. سرم 2046 نفر از اهداکنندگان بطور تصادفي از نظر Anti - HTLV – 1/11 با روش اليزا (EIA) مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج مثبت اليزا به منظور تاييد توسط تست وسترن بلات بررسي شد. نتيجه توسط نرم افزار SPSS و به کمک آزمون کاي دو (Chi – square) آناليز شدند.
يافته ها: از جمع 2046 اهداکننده در پژوهش حاضر 1910 نفر (93.4٪ ) مرد و 136 نفر (6.6٪) زن بودند به روش اليزا سرم 1997 نفر (97.6٪) داراي نتيجه منفي و 49 نفر (2.4٪) داراي نتيجه مثبت شدند. موارد مثبت توسط تست وسترن بلات آزمايش شد، 37 نفر (75.5٪) داراي نتيجه منفي، 5 نفر (10.2٪) داراي نتيجه IND و 7 نفر (14.3٪) داراي نتيجه مثبت بودند. از موارد مثبت تست وسترن بلات 6 نفر (85.6٪) داراي ويروس HTLV – 1 و يک نفر (14.3٪) HTLV – 1/11 بود. شيوع کلي سرمي ٪0.34HTLV محاسبه شد.
نتيجه گيري: مشاهده چنين شيوع بالاي سرمي در جمعيت اهداکنندگان شهر اروميه احتمال خطر انتقال از طريق انتقال خون را دارد و انجام تست غربالگري خون اهداکنندگان براي اين ويروس ضروري و پيشنهاد ميشود.

 
کلید واژه: HTLV، اهداکنندگان خون، انتقال خون
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 120  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی