برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین فراوانی آنتی ژنهای کلاس 1 و 2 سیستم HLA در افراد دیابتی تایپ 1 در شهرستان تبریز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهمن صوفيان كتايون*,شكرابي مهدي
 
 *دانشكده پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي تبريز
 
عنوان همایش: همايش دوسالانه ايمونولوژي، آسم و آلرژي
نوع همایش:  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
حامی:  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران
زمان:  1386دوره 6
 
چکیده: 

زمينه و اهداف: ديابت مليتوس اتوايميون يا ديابت مليتوس تايپ 1 بيماري هتروژني است كه بدنبال تخريب سلولهاي بتا توليد كننده انسولين تظاهر مي يابد. آنتي ژنهاي لكوسيتي انساني (Human leukocyte Antigen) بويژه آنتي ژنهاي كلاس 2 نقش مهمي را در اتيولوژي بيماري بازي مي كنند. از آنجاييكه آنتي ژنها HLA بر اساس نژاد و منطقه جغرافيايي در بين گروههاي بيمار از شيوع متفاوتي برخوردار مي باشند، لذا دستيابي به نحوه شيوع و گسترش آنتي ژنهاي لكوسيتي در نمونه مورد مطالعه و نيز مشخص نمودن آنتي ژن يا آنتي ژنهاي درگير در بيماري را مي توان از اهداف اين بررسي عنوان كرد.
روش بررسي: در اين تحقيق با انتخاب50 بيمار ديابتي تايپ 1 و 25 فرد سالم از افراد بومي منطقه و با تكنيك ميكرو لمفوسايتوتوكسيسيتي، پانل كامل آنتي ژنهاي كلاس 1 و 2 اين سيستم مورد ارزيابي قرار گرفت.
يافته ها: آناليز آماري نشان داد كه ارتباط مثبت و معني داري بين آنتي ژنهاي (P=0.046) DR3،((p=0.000) DR4.(P=0.028) DQ2 و همچنين(P=0.049) DR3/DR4 ، (P=0.025) DR3/DQ2 با بيماري وجود دارد كه اين آنتي ژنها به عنوان اتيولوژيك فاكتور در گروه بيمار عمل مي كنند. هم چنين آنتي ژنهاي P=0.021 DR15/16(2)، (P=0.022) DQ3 و (P=0.037) DQ7(3) ارتباط منفي معني داري را با بيماري نشان دادند. اين آنتي ژنها در افراد سالم نسبت به افراد بيمار شايعتر بودند. از بين آنتي ژنهاي كلاس 1 آنتي ژنهاي (P=0.045) A69(28) و(P=0.042) CW6  با ارتباط مثبت و آنتي ژنP=0.034) B38(16) ) با ارتباط منفي در گروه بيمار مشاهده شدند. آنتي ژنهايDQ2  و BW6 نيز در زنان ديابتي فراوانتر از مردان ديابتي بودند (به ترتيب P=0.034 و P=0.047).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان ميدهد كه اسكرينينگ آنتي ژنهاي لكوسيتي بويژه آنتي ژنهاي كلاس 2 روش ارزشمندي در شناسايي افراد در معرض خطر، مي تواند محسوب گردد. 

 
کلید واژه: ديابت مليتوس تايپ 1، آنتي ژنهاي كلاس 1و 2 سيستم HLA، ميكرو لمفوسايتوتوكسيسيتي (MLC)
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 103  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی