مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تحليلي و عددي تاثير رطوبت بر عملكرد محفظه احتراق موتورهاي توربوجت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مقدس محمدحسن,جوادي درخانه رسول*
 
 *معاونت تحقیقات، صنایع شهید باقری
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
 
چکیده: 

در اين تحقيق، به تحليل تاثير رطوبت بر عملكرد محفظه احتراق موتورهاي توربوجت پرداخته مي شود. برخي از عوامل كه مشخص كننده عملكرد محفظه احتراق مي باشد عبارتند از: بازده احتراق، افت فشار، توزيع دماي خروجي، پايداري شعله، حداقل رسوبات كربن، دوده و NOx آنچه در اينجا مورد بررسي قرار مي گيرد، تاثير افزايش رطوبت بر دماي آدياباتيك و نتيجتا بازده احتراق، همچنين ميزان افت فشار محفظه و ناپايداري شعله مي باشد. براي احتراق شعله غير پيش آميخته آشفته از روش تابع چگالي احتمالي استفاده مي گردد. براي مشاهده تاثير رطوبت بر بازده احتراق، معادلات تعادلي براي سوخت مشخصي مثلا هپتان نرمال بكار گرفته مي شود و با افزايش نسبت مولي آب در اكسيد كننده تاثير رطوبت بر بازده احتراق، معادلات تعادلي براي سوخت مشخصي مثلا هپتان نرمال بكار گرفته مي شود و با افزايش نسبت مولي آب در اكسيد كننده تاثير آن بر روي دماي آدياباتيك مشاهده مي گردد. براي ميازن افت فشار محفظه، جريان داخل محفظه كه همراه با احتراق افشانه مي باشد، بصورت دو بعدي تقارن نحوري در حالت پايا تحليل مي شود. همچنين براي بررسي پايداري شعله غير پيش آميخته نوسانات فشار در حالت غير پايا بررسي شده است. براي تاييد برخي نتايج حاصل از تحليل، از نتايج حاصل از تحليل نرم افزار CEC و داده هاي برخي از مراجع استفاده گرديده است.

 
كليد واژه: احتراق اسپري، PDF مدل، ناپايداري احتراق، رطوبت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 142   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی