برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شبیه سازی عددی میدان باد در منطقه ای با توپوگرافی پیچیده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عرب حسيني م.,بيدختي علي اكبر,صديق زاده ا.
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

در اين مطالعه به بررسي اثر ناهمواري سطح در شارش هاي لايه مرزي، بوسيله يك مدل عددي پرداخته مي شود. مدل بكار رفته در اين مطالعه يك مدل غير هيدروستاتيك است كه در آن از تقريب بوسينيك استفاده شده است. براي وارد كردن اثر ناهمواري سطح در مدل از تبديل مختصات گال - چن دراستفاده مي شود. الگوريتم بكار رفته براي حل معادله فرارفت، الگوريتم بالاسوي وزن دار MPDATA است. در اين الگوريتم از سرعت پاد پخش براي تعديل اثر پخش بالاي طرحواره پادجريانسو استفاده مي شود. براي حل معادله بيضوي حاصل از مدل، از روش باقيمانده هميوغ تعميم يافته استفاده مي شود. منطقه مورد نظر در اين مطالعه در اطراف اصفهان است و داراي ابعاد10×10km2  است. بادهاي ايجاد شده در اين منطقه شديدا تحت تاثير عوامل محلي است و با توجه به اندازه گيري هاي ميداني كم، استفاده از يك مدل عددي براي بررسي عوامل محلي ايجاد شده لازم به نظر مي رسد.
بعد از اجراي مدل در روزهاي اول ماه هاي آگوست، سپتامبر و فوريه سال 2003 در شرايط پايداري مختلف، سازگاري نتايج بدست آمده با انتظارات فيزيكي شامل تقويت يا ميرايي امواج لي، جدايش شارش، افزايش تندي در قله ها مورد بررسي قرار گرفت و سازگاري نتايج با كارهاي ديگران مثل آريا (1988)، بريتر و همكاران (1981) نشان داده شد. در تحليلهاي انجام شده مشخص شد كه با توجه به بزرگ بودن عدد ريچاردسون در روز اول ماه آگوست، تقويت امواج لي در اين روز مي تواند رخ دهد. براي ارزيابي مدل، نتايج مدل با اندازگيري هاي بدست آمده از برج
100m موجود در منطقه مقايسه شد. در اين مقايسه مشخص شد نتايج مدل در شرايط آرام همديدي، به دليل وجود عوامل محلي خارج از حوزه محاسباتي، با اندازه گيري هاي انجام شده در برج تفاوت زيادي دارند.
در بررسي بعدي، معادله فرارفت - پخش براي مطالعه چگونگي پخش يك آلاينده حل و نتايج بدست آمده از آن با نتايج يك مدل انتگرالي (slab) مقايسه شده است. نتايج حاصل از اين مقايسه نشان مي دهد كه در مدل MPDATA اثر تغيير شكل ميدان شارش در پخش و پراكنش آلاينده بخوبي نمايان مي شود، اما براي نتيجه گيري بهتر از مدل لازم است علاوه بر اثر پخش، واداشت هاي بيشتري؛ مانند گسترش آلاينده در اثر گرانش، اثر شناوري و غيره در محاسبات در نظر گرفته شود.

 
کلید واژه: لايه مرزي جو، توپوگرافي پيچيده، مدل عددي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی