برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی مدلهای k-ε خطی و غیر خطی در جریان سه بعدی داخل محفظه مجهز به کاسه پیستون

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خالقي حسن,دوميري گنجي داوود
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
 
چکیده: 

مدل تلاطم  k-eخطي در نزديكي پيستون در مرحله تراكم، از دقت لازم برخوردار نيست لذا يكي از مشكلات اين مدل عدم دست يابي به جواب دقيق در منطقه كاسه پيستون مي باشد. براي حل اين مشكل، از مدل جديد تلاطم k-e غيرخطي درجه دوم و سوم سوگا بطور همزمان استفاده شده است و نتايج حاصل از آنها با مدل تلاطمي k-e خطي مقايسه گرديده است. معادلات حاكم بر مساله شامل معادلات بقاي جرم، مومنتم، انرژي و تلاطم مي باشند كه در اين تحقيق براي مدل كردن تلاطم جر يان، از سه مدل k-e خطي k-e، غيرخطي درجه دو و درجه سه استفاده شده است.
در حل معادلات حاكم از روش حجم محدود به همراه آلگوريتم تعميم يافته
PISO در سيستم مختصات منحني الخط متعامد سه بعدي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد توانمندي مدل k-e غيرخطي زماني كه گراديان سرعت در جهت هاي محوري، شعاعي و محيطي داراي تغييرات شديد باشد، بيش از مدل خطي مي باشد. با مدل غيرخطي مي توان جريان در مجاورت مرز، گوشه هاي محفظه و داخل كاسه پيستون امگا شكل را بهتر تحليل نمود. همچنين در اين پژوهش نشان داده شد كه مدلهاي k-e غيرخطي درجه سوم از مدل غيرخطي درجه دوم بهتر عمل مي نمايد. علاوه بر آن در اين تحقيق تاثير كاسه پيستون امگا شكل بر انرژي جنبشي تلاطم و بر شدت تلاطم در مختصات منحني الخط متعامد سه بعدي بررسي شده است. بااعمال مدل تلاطم  k-eغيرخطي، شدت تلاطم در محفظه، يكنواخت تر شده و ميزان آن افزايش مي يابد. با حركت پيستون به سمت بالا و كوچك شدن فضاي داخلي محفظه احتراق، جريان سيال از كناره هاي محفظه به طرف مركز سيلندر حركت نموده و باعث افزايش شدت تلاطم مي شود كه اين عمل در مدل غيرخطي بهتر قابل نمايش است. وقتي كاسه پيستون داراي خروج از مركز باشد، جريان سيال در جهت محيطي فعال مي شود. با افزايش خروج از مركز، سرعت محيطي نيز افزايش يافته و اين عمل نيز در مدل غيرخطي از شدت بيشتري برخوردار است. هرچه خروج از مركز پيستون بيشتر شود، شدت تلاطم همگن تر خواهد شد. همگن تر شدن شدت تلاطم باعث يكنواختي بيشتر سوخت و هوا مي شود.

 
کلید واژه: مدل تلاطم k-ε غيرخطي، موتورهاي رفت و برگشتي، مدل تلاطم k-ε خطي، آلگوريتم تعميم يافته PISO، سيستم مختصات منحني الخط متعامد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 115   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی