برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تغییر تفکیک افقی مدل منطقه محدود MM5 در شبیه سازی سامانه های همدیدی بر روی ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وظيفه احد,آزادي مجيد,مزرعه فراهاني مجيد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

تاثير تفكيك افقي مدل ميان مقياس منطقه MM5 در پيش بيني برخي كميت هاي جوي براي 3 مورد از سامانه هاي همديدي فصل سرد سال مورد بررسي قرار گرفته است كه كشور ايران را در تاريخ هاي 25 تا 29 مارس 2003، 19 تا 23 دسامبر 2002 و 12 تا 15 اكتبر 2004 تحت تاثير قرار داده اند و در دو مورد اول موجب بارش سنگين بويژه در مناطق كوهستاني البرز و زاگرس شده اند و مورد سوم با ورود زبانه پر فشار يك سامانه همديدي به سواحل شمالي كشور ضمن كاهش شديد دما (15oC-10) بارش هاي سنگيني را درسواحل درياي خزر و دامنه هاي شمالي البرز سبب شده است كه تاثير تغيير تفكيك افقي مدل در شبيه سازي اين موردها بررسي شده است. كميت هاي هواشناسي نظير ارتفاع ژئوپتانسيلي جو در ترازهاي مختلف و بارش پيش بيني مدل MM5 با تفكيك افقي 60Km، 20Km و15Km  با كميت هاي متناظر تحليل شده و ديدباني ايستگاه هاي همديدي و باران سنجي مورد مقايسه قرار گرفته تا تاثير افزايش تفكيك افقي مدل بررسي شود. با تغيير تفكيك افقي مدل، اثرات كوهستاني در مقياس هاي مختلف در ايجاد بارش مورد رازيابي قرار گرفته و بدين وسيله تحليل و صحت سنجي توسعه يك سامانه كم فشار در شرق درياي مديترانه و حركت شرق سوي آن از روي كشور فراهم شده است كه داراي ويژگي هاي مشابه بارش هاي كوهستاني و جبهه اي همراه با فرا رفت هواي گرم و سرد و انتشار تاواني پتانسيلي ترازهاي فوقاني و مياني جو مي باشد.
نتايج نشان مي دهند كه اولا مدل بخوبي قادر به شبيه سازي ويژگي هاي ميان مقياس سامانه ها مي باشد و ثانيا با كاهش افصله شبكه اي، ميدان بارش بدست آمده از دقت بالاتري برخوردار است. همچنين براي بهبود دقت پيش بيني مدل، توجه ويژه در نمايش بهار اثرات كوهستان، تحليل رطوبت، شبيه سازي بهتر تكنيك ها و فرايندهاي ايجاد بارش و همچنين نمايش مطلوب تر شرايط مرزي و آغازگري لازم است تا صحت پيش بيني هاي مدل ارتقا يابد و همچنين براي صحت سنجي با دقت بيشتر ايجاد شبكه هاي ديدباني متراكم تر جهت مطالعات موردي سامانه هاي مشابه با دقت بيشينه از ضرورت كار مي باشد.

 
کلید واژه: تفكيك افقي، مدل MM5، سامانه همديدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 111   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی