برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تغییرات تراز دریا در حوضه شمالی خلیج فارس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خليل آبادي محمدرضا*,سلطاني اميدعلي,بيدختي علي اكبر
 
 *شيراز، بلوار چمران، مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري دريايي، پژوهشکده هيدروفيزيک
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

اين مقاله با آناليز تغييرات تراز دريا (sea level) در ناحيه شمالي خليج فارس اثر هر يك از عوامل تاثيرگذار در تغييرات تراز دريا در اين منطقه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. براي آناليز داده هاي ساعتي تغييرات تراز دريا از داده هاي ثبت شده به وسيله دستگاههاي جزر و مدسنجي (Tide gauge) كه در سواحل شمالي خليج فارس نصب شده استفاده شده است. آنچه كه اين دستگاهها اندازه مي گيرند جزر و مد خالص نيست بلكه تركيبي از تغييرات جزر و مدي و تغييرات ناشي از عوامل جوي است كه با تحليل فوريه اين داده ها تمام هارمونيكهاي موجود در سيگنال به دست مي آيد، سپس آن دسته از اين هارمونيكها كه جزو هارمونيكهاي جزر و مدي شناخته شده است را از بقيه جدا نموده، هارمونيكهاي باقيمانده نيز به عوامل جوي مربوط مي شوند. با تبديل معكوس هر دسته از اين هارمونيكها، تغييرات جزر و مدي و تغييرات ناشي از عوامل جوي تفكيك مي شوند. طبق نتايج حاصل از اين مطالعه، در خليج فارس تغييرات تراز آب ناشي از عوامل جوي عمدتا از غرب به شرق حركت مي كنند در حالي كه طبق مطالعاتي كه در درياي عمان صورت گرفته است تغييرات عمده تراز آب در سواحل درياي عمان به شكل امواجي است كه در ماههاي مانسون از شرق به غرب از سمت اقيانوس هند وارد درياي عمان مي شوند. در اين مطالعه با استفاده از داده هاي هواشناسي اثر باد و فشار هوا در سطح دريا مورد بررسي قرار گرفته است كه اثر وارونگي فشا(Inverse Barometer effect)  در منطقه به خوبي نمايان است.

 
کلید واژه: تراز دريا، جزرومد، اثر وارونگي فشار، خليج فارس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 144   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی