مشخصات مقاله

عنوان: 

ساده سازي سينتيك شيميايي احتراق با استفاده از آناليز اهميت نسبي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سرودي محمدعلي*,غفوريان مرشديزدي اكبر
 
 *پژوهشکده سیستمهای پدافند هوایی، مرکز تحقیقات فناوری پیشرانش
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
 
چکیده: 

در اين مطالعه روشي الگوريتمي براي ساده سازي مکانيزمهاي شيميايي توسعه يافته که در آن اجزا زايد با استفاده از آناليز جريان واکنش و واکنشهاي زايد به کمک آناليز حساسيت شناسايي و از مکانيزم کامل حذف مي شوند و در نتيجه مکانيزم کوچکتري موسوم به مکانيزم اسکلتي ايجاد مي شود. روش مزبور در احتراق متان در رآکتور کاملا آميخته مورد آزمون قرار گرفته است. ساده سازي مکانيزم به نحوي صورت گرفته که خطاي مربوط به غلظت اجزا باقيمانده و دما در شرايط اسمي مساله کمتر از پنج درصد باشد. بدين ترتيب ابعاد مکانيزم از (325 واکنش - 53 جزء) به ( 127 واکنش - 34 جزء) تقليل يافته که حجم و زمان محاسبات را به نحو چشمگيري تقليل داده است.

 
كليد واژه: سينتيك شيميايي، جريان واكنشي، ساده سازي سسنتيك، آناليز حساسيت، آناليز جريان واكنش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 42   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی