برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر منحنی بستن شیر و ترم اصطکاک غیر دایم در استهلاک نوسانات فشاری در یک شبکه ساده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: وكيل علي*,فيروزآبادي بهار
 
 *دانشگاه صنعتي شريف، دانشکده مهندسي مکانيک
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

آنچه به نام ضربه قوچ در شبکه هاي خط لوله شناخته مي شود، شرايط گذرايي است که ممکن است به علت تغييرات سريع در شيرها، راه اندازي يا متوقف شدن پمپ ها و تغيير بار مصرفي توربين ها رخ دهد. در اين حالت اغتشاشات وارده به سيستم با سرعت صوت به صورت موج فشاري مثبتيا منفي در سيستم حرکت کرده و به علت تنش برشي ديوار مستهلک مي شود. مقايسه نتايج تئوري و تجربي نشان داده است که در استهلاک امواج فشاري، مدل اصطکاک دايم و يا شبه دايم به پيش بيني غلط حوادث گذرايي منجر مي شود. در حقيقت پروفيل هاي سرعت در شرايط غيردايم، گراديانهاي شديدتري داشته و در نتيجه تنش برشي از حالت دايم بيشتر خواهد بود. در اين مقاله شرايط گذرايي يک سيستم ساده شير - تانک - لوله با اعماليکي از مدل هاي اصطکاک غيردائم و با روش مشخصه ها مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج نشان مي دهد که با استفاده از مدل اصطکاک غيردائم (مدل برونون) نوسانات سريعتر مستهلک مي شود، به طوريکه در بعضي حالات عدم حضور ترم غيردائم به معني عدم استهلاک نوسان مي باشد. مقدار ضريب ثابت مدل اصطکاک غيردائم به صورت تئوري و يا تجربي قابل حصول مي باشد. اگر چه انتخاب ناصحيح آن مي تواند ميزان استهلاک را افزايش يا کاهش مي دهد بطوريکه نتايج از مقادير واقعي فاصله بگيرد. نتايج همچنين نشان مي دهد که حداکثر فشار فبل از شير در هر دو مدل يکسان است.

 
کلید واژه: روش مشخصه ها، جريان غير دايم، مدل اصطکاک غير دايم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 94   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی