برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی عددی جریان چگالی به کمک مدل اغتشاشي V2-f

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خاك زاد نيما*,فيروزآبادي بهار,برقعي سيدمحمود,مهدي زاده ايوب
 
 *دانشگاه صنعتي شريف
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

مساله رسوبگذاري در مخازن سدها از موضوعات مهم هيدروليك رسوب است كه اخيرا توجه بسياري از محققين را به خود جلب كرده است. استراتژيهاي مختلفي براي كنترل رسوب در مخازن وجود دارد. در اين مقاله جريان چگالي محلول آب نمك در زير آب شيرين بصورت عددي بررسي مي شود. معادلات پيوستگي، مومنتوم و معادله غلظت در حالت مغشوش و با روش حجم محدود حل مي شوند. براي تصحيح مولفه هاي سرعت از روابط همبستگي فشار-سرعت الگوريتم (Simple-c) استفاده مي گردد. در اين روش بجاي استفاده از دو معادله e و k براي مدلسازي تنشهاي رينولدز و بستن معادلات، از دو معادله  V2و  fاستفاده مي گردد. حسن اين مدل نسبت به مدل k-e اينست كه مولفه عمودي سرعت در نزديك جدار كاهش يافته و لذا باعث كاهش انتقال مومنتوم و جرم از جدار مي گردد. محلول آب نمك بصورت دايمي و با سرعت و غلظت مشخص وارد محيط آب ساكن مي گردد، سپس به كمك مدل، اثر تغييرات پارامتر هاي جريان در قالب توزيع سرعت متوسط، غلظت متوسط و عدد بي بعد ريچاردسون در طول جريان و نيز در مقاطع مشخص بررسي مي گردد. مقايسه ارتفاع جريان چگالي محاسبه شده با نتايج تجربي از دقت خوبي برخوردار است. در پايان اثر تغيير تعداد شبكه هاي منطقه حل مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان ميدهد كه مدل اغتشاشي V2-F در تخمين و محاسبه مشخصات جريانهاي چگالي از دقت و اطمينان خوبي برخوردار است.

 
کلید واژه: جريان چگالي، توربولانس، مدل اغتشاشي V2-f، سد، رسوبگذاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 98   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی