مشخصات مقاله

عنوان: 

روش ناهمگن تطبيق شبكه بي سازمان در حل معادلات اويلر

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شاهوردي مهدي,ميرزايي مسعود
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
 
چکیده: 

در اين مقاله روش ناهمگن تطبيق شبكه بي سازمان براي معادلات غير لزج اويلر دو بعدي ارايه گرديده است. براي ايجاد شبكه تطبيقي از گراديان ميدان فشار استفاده مي شود. شبكه اوليه بروش جبهه پيشرو و پراير توليد مي شود. سپس شبكه مثلثي بصورت خودركار در نواحي با تغييرات شديد گراديان ريز مي شود. عمل تطبيق با اضافه كردن گره، پاك كردن لبه، جابجايي اضلاع و جابجايي گره انجام مي گيرد. با تغيير دادن پارامتر «تعداد مثلث در ناحيه» نيز مي توان، شبكه را در نواحي با گراديان كم درشت كرد. معادلات اويلر دوبعدي با استفاده زا روش تجزيه بردار شارسينتيك حل مي شوند. در اين روش با توجه به تئوري توزيع ذرات در مكانيك آماري و ارتباط معادله بولتزمن با معادلات اويلر، شارهاي غير لزج محاسبه ميشوند. در نهايت براي نشان دادن دقت الگوريتم، جريان مافوق صوت روي لبه تراكمي - انبساطي و جريان مافوق صوت روي برآمدگي دايره اي تحليل شده و نتايج بدست آمده با نتايج ساير مراجع مقايسه شده است.

 
كليد واژه: بي سازمان، ناهمگن، تطبيقي، اويلر، سينتيك
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 26   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی