برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

یک روش اویلری - لاگرانژی برای حل جریان دو فاز در محیط متخلخل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فاتحي روح اله*,تقي زاده منظري مهرداد,كاظم زاده حناني سيامك
 
 *دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

شبيه سازي جريان دو فاز در محيط متخلخل مستلزم حل معادله اي از نوع جابجايي - پخش با ضرايب غيرخطي از نوع جابجايي - غالب است. با توجه به آنکه در مسايل کاربردي معمولا ابعاد دامنه حل بسيار برگ است، کارايي روش عددي اهميت دو چندان مي يابد. در اين تحقيق کارايي روش FVELLAM که شاخه اي از روش هاي اويلري – لاگرانژي در چارچوب روش هاي حجم محدود است، در مسايل جريان دو فاز در محيط متخلخل بررسي شده است. اين نوع روش ها، علاوه بر مزاياي عمومي روش هاي اويلري - لاگرانژي، بقاي جرم را نيز به صورت کلي و موضعي ارضا مي ک نند. در اين روش براي هر گام زماني، پس از تعيين ميدان سرعت، معادله درجه اشباع در دو مرحله حل مي شود. در مرحله اول، ابتدا سلول هاي شبکه به تعدادي زير سلول تقسيم شده و مقدار درجه اشباع لحظه قبل بر روي آنها ميانيابي مي شود. سپس مرکز هر يک از زير سلول ها در راستاي خطوط مشخصه معادله همساز، که از صورت ضعيف شده معادله درجه اشباع بدست آمده، با يک رويکرد لاگرانژي حرکت داده مي شود. در مرحله بعد نقاط جابجا شده، روي شبکه ثابت اويلري تصوير شده و معادله حاصل حل مي گردد. در مقاله حاضر، معادلات جريان استخراج شده و نحوه اعمال روش عددي، توضيح داده شده است . اين روش در دو مساله نمونه يک و دو بعدي بکار گرفته شده و نتايج براي گام هاي زماني و مکاني مختلف مقايسه شده است. نتايج بدست آمده بهبود بازده محاسباتي را با استفاده از گام زماني بزرگ تر و شبکه هاي درشت تر نشان مي دهد. همچنين با کاهش اثر پخش عددي، جبهه بين دو فاز با دقت بالايي پيش بيني شده است.

 
کلید واژه: محيط متخلخل، جريان دو فاز، روش هاي اويلري، لاگرانژي، شبيه سازي مخازن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 177   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی