مشخصات مقاله

عنوان: 

شبيه سازي خشك كن پاششي بوسيله ديناميك سيالات محاسباتي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: محمدي مونا,يعقوبي محمود*,گشتاسبي راد ابراهيم
 
 *شيراز، خيابان زند، دانشگاه شيراز، دانشكده مهندسي، بخش مهندسي مكانيك، كدپستي: ٧١٣٤٥
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
 
چکیده: 

در اين مطالعه يك خشك كن پاششي با صفحه پخش كننده و ديوار دو جداره با هواي خنك كن بروش حل عددي، مدلسازي شده است. هواي محيط از يك فن دمنده وارد جداره دوم شده و از مسيري مارپيچ كه بوسيله قرار دادن تسمه هايي ميان جداره اصلي محفظه خشك كن و جداره دوم ايجاد شده، عبور مي نمايد. هواي گرم در خلاف جهت جريان هواي خنك كن از وسط خشك كن وارد محفظه اصلي مي شود. چگونگي جريان چرخشي در قسمت خنك كن و محاسبه ضريب جابجايي جهت منظور نمودن اثر تسمه ها در جداره دوم با استفاده از مدل خاصي انجام شده است. با دانستن شرايط مرزي، بهره گيري از يك كد محاسباتي و بكار بردن مدل جريان آشفته درRNG-k دو حالت پاشش و بدون پاشش شير، توزيع فشار، سرعت و دما در محفظه اصلي و توزيع دما در ديواره بدست  آمده است. نتايج بدست آمده با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شده و هماهنگي خوبي ميان آن دو ملاحظه گرديده است.

 
كليد واژه: جداره خنك كن، خشك كن پاششي، جريان آشفته، جابجايي آزاد و اجباري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 154   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی