برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تجربی جریان چگالی سه بعدی با استفاده از ADV

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فيروزآبادي بهار*,موسوي حكمتي سيدمحمدرضا,راد منوچهر
 
 *تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک
 
عنوان همایش: كنفرانس ديناميك شاره ها
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فیزیک ایران
زمان:  1383دوره 9
 
چکیده: 

جريان چگالي حاوي ذرات كه در زير آب صاف جريان دارد، به دليل برش ناشي از مجاورت آب صاف، چه در فصل مشترك قائم و چه در فصل مشترك عرضي، آب صاف مجاور را به درون كشيده و ضمن عريض شدن ارتفاع آن زياد مي شود. پارامترهاي متعددي برميزان اين درون آميختگي و افزايش ارتفاع موثر است. در اين مقاله تاثير عوامل مختلف در مشخصه هاي جريان چگالي حاوي ذرات به صورت سه بعدي و مغشوش بطور تجربي و با استفاده از دستگاه اندازه گيري سرعت (Acoustic Doppler Velocimeter) ADV مورد بررسي قرار گرفته است. آزمايشات در شرايط متفاوت انجام شده و نتايج نشان مي دهد كه با افزايش دبي مقدار ارتفاع بدنه همواره افزايش يافته و با افزايش غلظت و شيب كاهش مي يابد، مگر در مواقعي كه درون آميختگي بيشتر شود. همچنين به دليل درون آميختگي شديد طولي و عرضي در ابتداي كانال ارتفاع بدنه افزايش مي يابد، اما با پيشروي جريان از ارتفاع كاسته شده و عمدتا به حالت تثبيت شده مي رسد. شكل پروفيل سرعت در جريان حاوي ذرات نشان مي دهد كه به دليل وجود نيروهاي اينرسي در ابتداي كانال، مقدار ماكزيمم و متوسط سرعت در جهت جريان هميشه در ابتداي كانال از انتهاي آن بزرگتر است. علاوه بر آن، در ابتداي كانال به دليل كمي اصطكاك، مقدار ماكزيمم از مقدار متوسط سرعت به مراتب زياد تر بوده و به سرعت از مقدار ماكزيمم كاسته مي شود.

 
کلید واژه: جريان چگالي، جريان حاوي ذرات، سرعت سنج ADV، درون آميختگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی