مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي مزيت نسبي معادن در حال بهره برداري كائولن ايران با استفاده از روش هزينه منابع داخلي (DRC)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بصيري محمدحسين*,نبييان جوردي فاطمه سادات
 
 *خیابان استاد نجات الهي، خیابان شهيد كلانتري، وزارت صنايع معادن، ساختمان شماره ۲، بخش آمار و اطلاع رساني، طبقه ۵
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
 
چکیده: 

يكي از فاكتورهاي مهم براي برنامه ريزي اقتصادي يك كشور در حال توسعه مانند ايران، داشتن اطلاعات از مزيت هاي نسبي مواد معدني در امر توليد و صادرات مي باشد. آگاهي از مزيت هاي نسبي در بخش تجارت خارجي به منظور گسترش صادرات غير نفتي و كاهش وابستگي به اقتصاد تك محصولي نفت، از ضرورت هاي برنامه ريزي كشور مي باشد. ذخاير معدني هر كشور از لحاظ تامين مواد اوليه بسياري از صنايع وابسته كشور، مهم مي باشد. با توجه به پايان پذير بودن ذخاير معدني، استفاده بهينه از اين ذخایر و تعيين اولويت بهره برداري از آنها بسيار حايز اهميت مي باشد. يكي از اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران تاكيد بر استفاده از منابع اوليه موجود در كشور مي باشد. در اين مقاله به كمك روش هزينه منابع داخلي (DRC) كه يكي از روش هاي محاسبه مزيت نسبي (Comparative Advantage) محسوب مي شود، وجود يا عدم وجود مزيت نسبي در توليد و صادرات كائولن به خارج از كشور مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و در نهايت با استفاده از اين روش و بررسي شرايط بين المللي و نياز داخلي مشخص گرديده كه آيا اولويت با بهره برداري هرچه بيشتر از اين ذخاير و صادرات آنها (Exports Oriented) بوده و يا اينكه بهتر است كه به واردات توجه شده و ذخاير را براي آينده حفظ نمود. آنگاه دقت نتايج به دست آمده از اين روش با استفاده از شاخص هاي استاندارد جهاني مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 
كليد واژه: ايران، معادن، كائولن، مزيت نسبي، توليد، صادرات، هزينه منابع داخلي (DRC)، شاخص هاي جهاني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 53   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی