مشخصات مقاله

عنوان: 

تحليل و طراحي پوشش بتن مسلح آبراهه هاي تحت فشار نيروگاه برق آبي سد مسجدسليمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: توكلي حميدرضا*,شهريار كوروش,رحمان نژاد رضا
 
 *دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
 
چکیده: 

پوشش بتني آبراهه هاي تحت فشار را به هيچ عنوان نمي توان عايق و نفوذناپذير تلقي نمود. چرا که به واسطه فشار آب داخلي، بتن ترک خورده و نشت آب حادث خواهد شد. با اين وجود حتي استفاده از تسليح فولادي نيز نمي تواند از بروز ترک در بتن جلوگيري کند. هدف استفاده از تسليح فولادي در پوشش بتني، کنترل ميزان نشت به واسطه کنترل عرض ترکهاي ايجاد شده در آن مي باشد. با اين تفاسير طراحي بهينه پوشش بتن مسلح اين قبيل آبراهه ها زماني انجام خواهد شد که علاوه بر نيل به هدف فوق الذکر، نسبت تسليح بهينه و همچنين بهترين آرايش ميلگردها در بتن نيز حاصل شود. جهت پوشش آبراهه هاي تحت فشار نيروگاه برق آبي سد مسجد سليمان هم از پوشش فولادي و هم از پوشش بتن مسلح استفاده شده است. در اين تحقيق پوشش بتن مسلح اين آبراهه ها بر اساس جديدترين روش ارايه شده توسط پروفسور Schleiss، تحليل و در نهايت کمترين نسبت تسليح و همچنين آرايش مناسب ميلگردها درون بتن در حالتي که توده سنگ پيرامون آبراهه کنگلومرا و سيلتستون باشد، طراحي خواهد شد.

 
كليد واژه: آبراهه هاي تحت فشار، S shaft، پوشش بتن مسلح، تئوري Schleiss، محصور شدگي، FLAC 3D، نيروگاه برق آبي سد مسجد سليمان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 126   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی