مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي كارايي معيارهاي مختلف در تخمين مقاومت برجاي توده سنگ

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قزوينيان عبدالهادي*,باقري مهدي,قره چه منيژه
 
 *دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
 
چکیده: 

مقاومت توده سنگ از پارامترهاي مهم و اساسي جهت طراحي سازه هاي زيرزميني مي باشد. با توجه به ماهيت پيچيده توده سنگ، تخمين مقاومت آن بسيار مشکل است. محققين مختلف همچون سيتارام، رامامورتي، بارتن و ... سعي در تخمين مقاومت توده سنگ داشته اند. تخمين مقاومت توده سنگ با استفاده از فاکتور درزه و با استفاده از طبقه بندي هاي مهندسي سنگ امکان پذير است در مقاله حاضر به بررسي کارايي روابط پيشنهادي سيتارام، رامامورتي، بارتن، کالامارس و هوک و براون پرداخته مي شود. بررسي ها حاکي از آن است که رابطه سيتارام مقاومت توده سنگ را بيش از ساير روابط و رابطه بارتن مقاومت توده سنگ را کمتر از ساير روابط تخمين مي زنند. روابط کالامارس و رامامورتي مقاومت برابري را براي توده سنگ پيشنهاد مي کنند. در نهايت استفاده از روابط رامامورتي و کالامارس جهت تخمين مقاومت توده سنگ توصيه مي شود.

 
كليد واژه: مقاومت توده سنگ، فاكتور درزه، طبقه بندي مهندسي سنگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 203   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی