برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

پی جویی ژئوالکتریکی زونهای کارستی آبدار در منطقه اردستان به روش آزیموتال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فتحي محمدباقر*,شرقي يوسف,كيمياقلم جعفر,رمضي حميدرضا
 
 *دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
چکیده: 

امروزه يکي از موثرترين روشها در کاوش و پي جويي هيدروژئولوژيکي، استفاده از روشهاي ژئوفيزيکي بويژه روشهاي ژئوالکتريک مي باشد که يکي از زير مجموعه هاي آن، روش مقاومت ويژه است. اين روش در مطالعه ناپيوستگيهاي قائم و افقي در خواص الکتريکي زمين و همچنين در اکتشاف توده هاي ناهنجار رسانا به کار مي رود و نيز امروزه به طور وسيع در مطالعات و تحقيقات هيدروژئولوژيکي به منظور بررسي زير سطحي و علي الخصوص در اکتشافات سفره هاي زيرزميني بکا برده مي شود.
در مقاله حاضر زونهاي کارستي احتمالي و گسلهاي منطقه اردستان براي اکتشاف آب مورد نياز صنايع سيمان منطقه مورد مطالعه و رديابي قرار گرفته است نتايج تعبير و تفسير مقاطع ژئوالکتريک حاصل از 143 گمانه الکتريکي با آرايش 3 الکترودي که بصورت رفت و برگشت انجام شد منعکس گرديده است. از آنجايي که زونهاي کارستي و خرد شده از جمله مناطق پر اهميت براي وجود آب مي باشند لذا براي انجام مطالعات تکميلي در 2 مقطع به تعداد 16 گمانه الکتريکي بصورت آزيموتال اجرا گرديده است. بررسي و تفسير نتايج بدست آمده از برداشتهاي الکتريکي حضور يکي سري زونهاي کارستي در عمق حدود 200 مترب با روند شمالي جنوبي را نشان مي دهد. در ادامه با توجه به نتايج مطالعات، حفر سه حلقه چاه با عمق حدود 250 متر در نقاط مستعدد جت دسترسي به زونهاي آبدار پيشنهاد گرديد. در اين مقاله چگونگي پياده و استفاده از داده هاي روش آزيموتال و تعبير و تفسير داده هاي حاصل از آن پرداخته شده است.

 
کلید واژه: مقاومت ويژه الکتريکي، انيزوتروپي، هيدروژئولوژيکي، زونهاي کارستي، گسل، آزيموتال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 66   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی