برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

آشکارسازی دولومیت های ماسه ای آهن دار مرتبط با کانی سازی سرب و روی به روش تحلیل مولفه های اصلی داده های ماهواره ای TM

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قائدرحمتي رضا*,فتحيان پور نادر
 
 *دانشگاه لرستان، دانشکده فنی مهندسی، گروه معدن
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
چکیده: 

آناليز مولفه هاي اصلي بر روي شش باند لندست TM (باندهاي 1،2،3،4،5،7) با هدف جداسازي رخنمونهاي دولوميت ماسه اي آهن دار از ديگر رخنمونهاي كربناته (آهك، آهك دولوميتي و دولوميت هاي كم آهن) در ناحيه يال شمالي - جنوبي ايرانكوه واقع در 20 كيلومتري جنوب غرب اصفهان بكار گرفته شده است. طبق نتايج بدست آمده بيش از 7/98 درصد تغييرات در مولفه هاي اول تا سوم ظاهر مي شوند. در روش مورد استفاده رابطه ضرايب بردارهاي ويژه و باندهاي مجزاي مرئي و فروسرخ بازتابي بگونه اي است كه مولفه اول بيانگر سپيدايي عمومي صحنه بوده و مولفه دوم مربوط به اختلاف تاثير باندهاي مرئي و فروسرخ مياني است ولذا بدليل حضور آهن و ماسه هاي سيليسي در واحد دولوميت ماسه اي از اين مولفه براي بارزسازي دولوميتها استفاده شده است. همچنين تطبيق نتايج حاصل با نقشه زمين شناسي منطقه همبستگي بالايي را نشان مي دهد. مولفه هاي ديگر بدليل همبستگي بالاي بين داده هاي باندهاي مختلف داراي درصد واريانس كمتر و تصاوير مربوطه آنها بصورت تيره و غالبا با توزيع تصادفي ديده مي شوند.

 
کلید واژه: دولوميت، ضرايب بردارهاي ويژه، باندهاي مجزاي مرئي و فروسرخ مياني، مولفه اصلي، درصد واريانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی