برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات تکتونیک پویا در منطقه خرم آباد

نوع ارائه: ----
نویسنده: مفاخريان سيدعلي*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد
 
عنوان همایش: سمپوزيوم علوم زمين
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  سازمان زمین شناسی کشور
زمان:  1384دوره 24
 
چکیده: 

كانالهاي آبرفتي نسبت به تغييرات دبي رود و اختصاصات بار رسوبي خود بسيار حساس هستند بسياري از تغييراتي كه در طول زمان در ريخت شناسي كانال روي مي دهند، ممكن است به تغييرات مذكور مرتبط باشند. از ديدگاه نو زمين ساختي، گسل و چينهاي در حال رشد از معمول ترين ساختارهاي تاثيرگذار بر سامانه هاي رودخانه اي به شمار مي آيند. با جا به جايي در راستاي گسلها اندازه و درازاي گسيختگي آنها افزايش مي يابد. در چين هاي قرار گرفته در بالاي گسل هاي پنهان (Blind) انتظار مي رود كه با رشد صفحه گسل، چين نيز به طور جانبي و عرضي در (درازا و دامنه) رشد كند. همانطوري كه يالهاي آن نسبت به تراز پايه محلي بالا مي آيند. از اين ميان به عنوان نمونه اي از چين خوردگي هاي زاگرس بلند به تاقديس خرم آباد اشاره مي گردد. رودخانه خرم آباد در مسير 46 كيلومتري خود از عرض تاقديس خرم آباد مي گذرد. تاقديس خرم آباد بر روي فرا ديواره تكه اي از گسل هاي پنهان زاگرس بلند قرار گرفته (Berberian 1995) و در بخشي از خود شهر خرم آباد را پذيرا بوده است. در اين راستا و به منظور ارزيابي پويايي تاقديس خرم آباد، تلاش كرده ايم تا با مطالعه و اندازه گيري برخي از شاخص هاي كارآمد در امتداد رودخانه خرم آباد (مانند شاخص گراديان نشيب رودخانه، سينوسيتي پروفيل طولي و پادگانه هاي رودخانه اي) به برآورد مناسبي از چگونگي پويايي تاقديس خرم آباد و تكه اي از گسل زاگرس بلند كه در زير آن قرار دارد برسيم. اين گسل كه گسل خرم آباد نام گذاري شده است (توكلي و شبانيان 1378) تكه اي از پهنه گسلي زاگرس بلند به شمار مي آيد (Berberian 1995). با توجه به اينكه گسل خرم آباد بخشي از يك گسل اصلي پنهان در نوار زاگرس است، اثبات پويايي آن به منظور استفاده در ارزيابي خطر زمين لرزه منطقه و حتي برنامه ريزي هاي شهري، اهميت ويژه اي دارد. از اين رو بررسي آشفتگي هاي روي داده در سامانه رودخانه اي خرم آباد ابزار كارآمدي براي تشخيص پويايي تاقديس خرم آباد و پيرو آن گسل اصلي خرم آباد خواهد بود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی