مشخصات مقاله

عنوان: 

مدل سازي انتشار آلودگيهاي نفتي در خاكهاي ماسه اي رس دار با استفاده از روش اجزا محدود

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عاطفي سعيد,محمدي كوروش*
 
 *تهران، دانشگاه تربیت مدرس، گروه آبیاری و زهکشی
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1383دوره 1
 
 
چکیده: 

مطالعات انجام شده نشان مي دهد که يکي از مسايل مهم در آلودگي هاي نفتي، ماندگاري اين مواد در زمين مي باشد. لذا در برخي از موارد بعد از صرف نظر هزينه هاي هنگفت جهت پاکسازي منطقه از مواد نفتي، بعد از گذشت چند سال دوباره اين مواد اثرات منفي خود را در منطقه نشان داده اند که اين اثرات عمدتا ناشي از آزاد شدن مواد به دام افتاده در داخل زمين مي باشد. در اين تحقيق نيز سعي شده است تا اين مساله به صورت آزمايشگاهي و با استفاده از يک مدل فيزيکي مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن با حاصل از مدل رياضي MOFAT مقايسه شود. نتايج ضمن اينکه به فهم بهتر حرکت آلودگي در محيط خاک با لنز رسي کمک نمود، ميزان انطباق نسبتا خو مدل رياضي با نتايج آزمايشگاهي نشانگر ميزان دقت کا و کارايي نرم افزار به کار رفته مي باشد.

 
كليد واژه: مدلسازي، آلودگي نفتي، اجزا محدود، لنز رسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی