برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

منابع رشد تولید صنایع ایران در سطوح مختلف تکنولوژی مطالعه موردی صنایع ایران با کدهای چهار رقمی ISIC

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فطرس محمدحسن,دهقان پور محمدرضا,ده موبد بابك*
 
 *گروه مديريت و حسابداري، جهاد دانشگاهي يزد
 
عنوان همایش: كنفرانس ملي مديريت تكنولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، پارک فن آوری پردیس، دانشگاه علامه طباطبایی، سازمان صنایع هوا فضا
زمان:  1389دوره 4
 
 
چکیده: 

براي حضور در صحنه رقابت جهاني نه تنها رشد توليد صنعت، بلکه رشد توليد صنايع با فناوري برتر از اهميت بالايي برخوردار است. با توجه به سطح تکنولوژي، صنايع به چهار دسته صنايع با فناوري برتر، فناوري متوسط، فناوري ساده و منبع گرا تقسيم مي شوند. لذا شناسايي منابع رشد در گروه هاي مختلف صنعتي مي تواند نقش بسزايي را در رسيدن به رشد و توسعه صنعتي و همچنين بقا در صحنه رقابت جهاني داشته باشد. بر اين اساس، اين مطالعه در نظر دارد با استفاده از روش پانل ديتا و تلفيق داده هاي صنايع ايران در سطح کدهاي 4 رقمي ISIC طي سال هاي 1379-86 به بررسي منابع رشد توليد (از قبيل نيروي کار ماهر و ساده، سرمايه فيزيکي، بهره وري کل عوامل توليد، صادرات و واردات) در بخش هاي مذکور بپردازد. در اين مطالعه به منظور طبقه بندي صنايع به سطوح مختلف تکنولوژي از معيار Lall استفاده مي شود. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد کشش توليدي نيروي کار ماهر در صنايع با فناوري برتر نسبت به ساير گروه ها بيشتر است و هر چه به سمت صنايع با فناوري پايين و منبع گرا پيش برويم، از کشش توليدي آن کاسته مي شود. در مورد نيروي کار ساده، عکس فرآيند فوق صادق است. بهره وري در ميان ساير عوامل، بيشترين تاثير را بر روي رشد توليد صنايع در هر چهار گروه مورد بررسي دارد. صادرات در حالي که بر روي صنايع با فناوري برتر تاثير منفي دارد، واردات اين صنايع به دليل تکنولوژي نهفته در آن باعث افزايش توليد در اين گروه مي شود. اين تاثير در ساير گروه هاي مورد بررسي و با توجه به ماهيت هريک از اين گروه ها متفاوت است. بر اساس يافته هاي اين مطالعه، براي رشد توليد صنعت تنها نمي توان به يک سياست کلي اکتفا نمود، بلکه براي هر گروه از صنايع و هر سطح از تکنولوژي سياست هاي خاص آن گروه مي تواند تاثيرگذار باشد.

 
کلید واژه: رشد توليد، فناوري برتر، عوامل توليد، کيفيت عوامل توليد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 89   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی