برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین ضریب تمرکز تنش مود کششی شکستگی های سنگ با استفاده از روش بدون مش گالرکین و برون یابی جابجائی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ميرزايي نصيرآباد حسين*,كاكايي رضا,حسني بهروز
 
 *دانشکده مهندسي معدن و ژئوفيزيک، دانشگاه صنعتي شاهرود
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1387دوره 2
 
 
چکیده: 

در تحليل مسائل مکانيک شکست تعيين ضريب تمرکز تنش امري ضروري بوده و عموما با استفاده از يک روش عددي محاسبه مي شود. در اين مقاله با استفاده از روش عددي بدون مش گالرکين و در محدوده رفتار ارتجاعي خطي، ضريب تمرکز تنش مود کششي شکستگي هاي سنگ با استفاده از روش برونيابي جابجائي تعيين شده است. براي مدلسازي درزه ها با استفاده از روش بدون مش گالرکين، از معيار قابليت ديد و براي اعمال شرايط مرزي از ضرايب لاگرانژ استفاده گرديد. براي ارزيابي روش بدون مش گالرکين و روش برونيابي جابجائي، ضريب تمرکز تنش در نمونه حاوي درزه افقي تحت بارگذاري کششي محاسبه و مورد بحث قرار گرفت. جواب روش برونيابي جابجائي با %2.6 اختلاف نسبت به روش تحليلي از دقت بسيار خوبي برخوردار است. مقايسه نتايج روش بدون مش گالرکين با روش تحليلي و روش المان محدود مبين اينست که اين روش از دقت بالائي برخوردار بوده و مي تواند به عنوان يک ابزار کليدي در حوزه مکانيک شکست سنگ بکار گرفته شود.

 
کلید واژه: روش بدون مش گالرکين، ضريب تمرکز تنش، برونيابي جابجائي، مکانيک شکست سنگ، مود کششي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 47   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی