نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تلفیق داده های اکتشافی در محدوده اندیس مس - طلا پورفیری دالی با استفاده از منطق فازی جهت تعیین نقاط حفاری

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دايي جواد حجت اله,اسدي هاروني هوشنگ*,طباطبايي سيدحسن
 
 *دانشکده مهندسي معدن، دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1387دوره 2
 
چکیده: 

انديس مس- طلا پورفيري دالي بر روي کمربند ولکانيکي اروميه- دختر واقع شده است. محدوده انديس دالي عمدتا شامل سنگ هاي آذرين دروني ديوريت اليگو- ميوسن و همچنين ولکانيکي آندزيتي ائوسن مي باشد، که تحت تاثير محلولهاي هيدروترمال تبديل به آلتراسيون هاي نوع پتاسيک، پروپليتيک، سيليسي و بطور محلي فيليک شده اند. کاني سازي مس و طلا در رابطه با آلتراسيون هاي پتاسيک و سيليسي ديوريت و کنتاکت آن با آندزيت مي باشد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از پردازش داده هاي ماهوارهاي، ASTER برخي از آلتراسيونها و زونهاي حاوي اکسيد آهن محدوده انديس دالي تشخيص داده شد، و سپس با استفاده از آناليز شيميايي 44 عنصري حدود 120 نمونه خاک و سنگ، نقشه اي هاله تک عنصري و هاله مرکب مس و طلا تهيه گرديد. در مطالعات ژئوفيزيکي تعداد 11 پروفيل مغناطيس سنجي برداشت و با استفاده از نقشه تبديل نسبت به قطب داده هاي شدت کل ميدان مغناطيسي منطقه، روند حقيقي توده هاي نفوذي زير سطحي تعيين گرديد. در نهايت با استفاده از مدل منطق فازي در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS و تلفيق لايه هاي اطلاعاتي حاصل از مطلعات دورسنجي، زمين شناسي، ژئوشيميائي و ژئوفيزيکي يک نقشه نهائي تهيه گرديد. اين نقشه معرف زون هاي داراي اولويت بالاي کاني سازي مس و طلا براي تصميم گيري بهينه در جهت طراحي نقاط حفاري عميق مي باشد.

 
کلید واژه: تلفيق داده ها، منطق فازي، مس- طلاي پورفيري، آلتراسيون، دور سنجي، ژئوشيمي، ژئوفيزيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 115   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی