برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

قابلیت اعتماد در سیستم نگهداری تعیین شده به روش Rmi (مطالعه موردی: تونل راه آهن مرودشت)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نوري نسب پژمان*,توكلي حسين
 
 *دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1387دوره 2
 
چکیده: 

با افزايش جمعيت و به دنبال آن افزايش تقاضا در سيستم حمل و نقل عمومي، سرمايه گذاري در تاسيسات و امور مربوط به اين سيستم از جمله تونل هاي راه آهن افزايش يافته و بنابراين در راستاي طرح توسعه خطوط راه آهن ايران، احداث راه آهن اصفهان - شيراز مورد مطالعه قرار گرفته است. تعيين سيستم نگهداري تونل راه آهن مرودشت به روش RMi (شاخص توده سنگ با توجه به دو پارامتر اصلي شامل فاکتور کيفيت زمين (مشتمل بر 9 متغير: فاکتورهاي تعديل سطح تنش و نيروي ثقل، مقاومت فشاري تک محوري، پارامتر درزه داري، حجم بلوک، فاکتور شرايط درزه، ضرايب تداوم درزه، زبري درزه و هوازدگي درزه) و فاکتور اندازه (مشتمل بر 4 متغير: قطر تونل، ابعاد بلوک، فاکتورهاي تعديل تعداد و جهت دسته درزه ها) صورت گرفته است. در اين تحقيق با استفاده از نرم افزار (Minitab 14) و روش شبيه سازي داده ها و شبکه درختي رويداد (event tree، قابليت اعتماد سيستم نگهداري تونل محاسبه شده است روش کار، ايجاد اعداد تصادفي در بازه (بيشترين مقدار، کمترين مقدار) براي آن پارامتر، رسم هيستوگرام و سپس برازش تابع توزيع هر متغير بوده و در نهايت تعيين قابليت اعتماد صورت گرفته است. نتايج نشان مي دهد که نگهداري تونل راه آهن مرودشت از قابليت اعتماد 0.4 يا %40 برخوردار است.

 
کلید واژه: قابليت اعتماد، تونل راه آهن، سيستم نگهداري، شبيه سازي داده ها، نگهداري تونل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 37   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی