برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعات ژئوشیمی رسوبات آبراهه ای به منظور بررسی گسترش کانی زایی در اطراف معدن مس یقمان طارم زنجان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سيدي قوژدي سيدحسن,علي نيا فيروز*
 
 *دانشگاه صنعتي امير کبير
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1387دوره 2
 
چکیده: 

مطالعات ژئوشيميايي رسوبات آبراهه اي به عنوان يکي از کارآمدترين روش ها براي پي جويي کانسارهاي چند فلزي مورد استفاده قرار مي گيرد. در همين راستا و به منظور گسترش کاني زايي مس و کاني زايي عناصر محتمل ديگر در اطراف مس يقمان طارم، پس از جمع آوري اطلاعات و طراحي شبکه نمونه برداري، تعداد 95 نمونه رسوب آبراه هاي از جزء 80- مش و تعداد 45 نمونه کاني سنگين از جزء 80+ و 20- برداشت گرديد. نمونه هاي ژئوشيميايي پس از آماده سازي جهت آناليز شيميايي 44 عنصره به روش ICP به آزمايشگاه Amdel واقع در کشور استراليا فرستاده شد. بعد از مشخص شدن نتايج آناليز نمونه ها، 12 عنصر جهت پردازش داده ها و تهيه نقشه هاي ژئوشيميايي انتخاب شدند. در مرحله پردازش پس از محاسبه مقادير سنسورد و حذف اثر سنگ بالادست، يک جامعه همگن کلي بدست آمد. به منظور انخاب نمونه هاي آنومال از اين جامعه، اقدام به نرمال و استانداردسازي جامعه شد و با استفاده از روش هاي آماري تک متغييره و غربال P.N و نيز روش آماري چند متغيره فاکتور `X+25 آناليز مورد پردازش قرار گرفته و نقشه هاي مربوط به ناهنجاري ژئوشيميايي منطقه تهيه گرديد. بر اين اساس مناطق اميد بخش مورد شناسايي قرار گرفت و جهت انجام اکتشافات بعدي معرفي شدند.

 
کلید واژه: ژئوشيمي، رسوبات آبراهه اي، مس، يمقان، طارم، زنجان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 341   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی