برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اکتشافات ژئوشیمیایی ناحیه ای و بکارگیری روش های ژئوشیمیایی و آماری و تجزیه و تحلیل آن در شناسایی مناطق آنومالی مس ده سلم خراسان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ماله مير عليرضا,علي نيا فيروز*,سالاري مهدي,گريگوريان .اس.وي
 
 *دانشکده مهندسي معدن متالورژي، دانشگاه صنعتي امير کبير
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1387دوره 2
 
چکیده: 

اکتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي در محدوده ده سلم خراسان بوسعت تقريبي 350 کيلومترمربع به روش نمونه برداري از رسوبات آبراهه اي انجام شد. تعداد 450 نمونه در فواصل 500 به 500 متر از آبراهه هاي اصلي نمونه برداري شد که پس از آماده سازي به روش اسپکتروگراف نشري مورد تجزيه قرار گرفت. بدين ترتيب براي هر نمونه تعداد 33 عنصر اصلي و فرعي مورد آناليز قرار گرفت. در تعيين بهترين بعد نمونه ها جهت آماده سازي ابتدا يک عمليات پيش نمونه برداري در دو بخش دشت و کوهستان انجام گرفت که پس از آناليز تجزيه سرندي در هفت کلاس نمونه ها آناليز شدند بهترين بعد شکارسازي هاله ها براي عناصر ردياب در کلاس 10+20- مش يا F5 شناسايي شد. توسط تکنيک هاي تک و چند متغيره مناطق ناهنجار ژئوشيميايي تعيين و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، در اين مرحله مشخص شد که احتمالا آناليزهاي ارائه شده براي تنگستن با خطاي قابل توجهي مواجه بوده است. نتايج روش هاي چند متغيره (ضرائب همبستگي، فاکتور آناليز، آناليز خوشه اي) همپوشاني مناسبي با يکديگر داشتند. روش فاکتور آناليز در کاهش آنوماليهاي پراکنده يا ضعيف و شدت بخشيدن به هاله هاي مخفي حائز توجه بود. نتايج تجزيه و تحليل هاي فاکتور آناليز يک همبستگي غني شدگي مشخص تنگستن و روي با تهي شدگي مس و نيکل را نشان داد. با نقشه کردن کليد اکتشافي تهيه شده بروي محدوده مورد مطالعه (K-Zn*Zn / Ni*Cu) و استفاده از روش هاي زمين آماري (کريکينگ) مناطق اميدبخش کاني سازي مس مشخص شد. در اين بين پس از مشخص شدن مناطق ناهنجار، انديس هاي معرفي شده از لحاظ پتانسيل اقتصادي با ساير پتانسيل هاي ايران و آسياي مرکزي مورد مقايسه قرار گرفت. استفاده از شاخص هاي ژئوشيميايي در کانسار سونگون نشان داد که مقادير اين شاخص و Pb*Zn / Co*Cu (ايران) و شاخص زوناليته نقشه هاي آن از بسياري جهات با آنوماليهاي ده سلم يکسان مي باشد، بنابراين انديس ده سلم بعنوان يک انديس مس و موليبدن پروفيري جهت عمليات نيمه تفصيلي پيشنهاد شد. جهت کنترل مناطق آنومالي انديس معرفي شده در بخش جنوب شرقي انتخاب شد که مطالعات تکتونيکي و ميکروسکوپي از نمونه هاي تهيه شده آلتراسيون هاي شديد سيليسي و سيريسيتي با حضور مقادير فراوان پيريت، مالاکيت و کالکوپيريت را نشان داد. گرانوديوريت ميخ کوه با داشتن فلدسپات پتاسيم بالا و مقادير مگنتيت فراوان بعنوان يک بخش مهم آلتراسيوني معرفي شد. نتايج حاصل از اين مطالعات ژئوشيميايي نشان داد که تکنيک هاي آماري بکار گرفته شده در تعيين مناطق آنومال همپوشاني کاملا مناسبي را با روش هاي ديگر نشان داد (متد روسي) ولي در تعيين نوع کاني سازي از لحاظ تيپ و ژنز ادامه مطالعات توصيه مي شود.

 
کلید واژه: اکتشافات ژئوشيميايي، کليدهاي اکتشافي، فاکتور آناليز، آناليز خوشه اي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 302   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی