برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاربرد کلاستر خوشه ای ژاکارد کانی های سنگین برای تائید آنومالی های ژئوشیمیایی، مطالعه موردی: ایران سراب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: پورجبار آناهيتا,هزارخاني اردشير
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1387دوره 2
 
 
چکیده: 

مطالعه کاني هاي سنگين يک روشي تکميلي مناسب براي اکتشافات ژئوشيميايي استوار بر نمونه هاي رسوبات آبراهه اي است. با کمک مطالعات کاني شناسي و پردازش هاي آماري، امکان تشخيص نوع کاني سازي، تائيد آنومالي هاي ژئوشيميايي محتمل و معرفي نقاط پرپتانسيل جديد وجود دارد. آناليزهاي آماري چند متغيره که يکي از مراحل اصلي اينگونه مطالعات هستند، به حداقل ده نمونه نياز دارند. درحاليکه در بسياري از مطالعات برخي از کاني هاي سنگين در تعداد بسيار اندکي از نمونه ها مشاهده مي شوند و در نتيجه از مرحله داده پردازي خارج مي گردند. کاربرد روش خوشه بندي ژاکارد که بر اساس بود يا نبود متغيرها عمل مي کند و به تعداد نمونه ها حساس نمي باشد در اينگونه موارد مناسب خواهد بود.
مطالعه حاضر بر روي نمونه هاي کاني سنگين منطقه سراب صورت گرفته است. در اين مطالعه 230 نمونه کاني سنگين از منطقه برداشت شده و نتايج حاصل از آن مورد دسته بندي خوشه اي قرار گرفته اند. در اينجا کاني هايي چون کووليت، رالگار، اسفالريت و سرب طبيعي که در تعداد اندکي از نمونه ها مشاهده شده اند، تحت آناليز خوشه اي ژاکارد قرار گرفته اند. با بررسي نتايج حاصل از اين نوع آناليز کاني سازي هاي محتمل در برگه
1:100000 سراب معين شده اند. با توجه به نتايج آناليز خوشه اي ارتباط معني داري بين کاني سازي طلا با سرب، مس و روي در منطقه وجود دارد. در نهايت به کمک همبستگي هاي نشان داده شده مي توان وجود اسکارن هاي مس دار و سرب و روي دار و رگه هاي طلادار در منطقه را محتمل دانست.

 
کلید واژه: کاني سنگين، آناليز فاکتوري، آناليز خوشه اي، خوشه بندي ژاکارد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 83   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی