برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

به کارگیری روش های آماری تک متغیره و چندمتغیره جهت شناسایی آنومالی های فلزی ورقه 1:100000 دولت آباد کرمان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سربيشگي مقدم حسين*,شايسته فر محمدرضا
 
 *دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1387دوره 2
 
چکیده: 

در اکتشافات ژئوشيميايي، تهيه نقشه هاي ژئوشيميايي در مقياس 1:100000 به عنوان روشي شناخته شده در معرفي مناطق اميد بخش در نواحي ناشناخته به کار گرفته مي شود. در اين مقاله با تعبير و تفسير نتايج آناليز حاصل از نمونه برداري سيستماتيک از رسوبات آبراهه اي از سطح برگه 1:100000 دولت آباد، مناطق با پتانسيل معدني معرفي شدند. 811 نمونه برداشته شده از اين برگه براي 43 عنصر آناليز شدند که با توجه به تغييرپذيري آنها 20 عنصر مورد تحليل قرار گرفتند. استفاده از روش هاي آماري تک متغيره و چند متغيره در پردازش داده ها به همراه تلفيق اطلاعات زمين شناسي منطقه منجر به معرفي حداقل 9 منطقه اميد بخش گرديد. در نهايت پيشنهاد گرديد که اين مناطق بر اساس اولويت هاي ارائه شده تحت پوشش اکتشافات تفصيلي ژئوشيميايي قرار گيرند.

 
کلید واژه: روش هاي آماري تک متغيره و چند متغيره، دولت آباد، آناليز خوش هاي، آناليز واريانس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 155   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی