نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

اهمیت شورابه ها در شکل گیری معدن سولفات سدیم کویر میقان اراک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قديمي عروس محله فريدون*
 
 *دانشکده فني مهندسي اراک، دانشگاه علم و صنعت ايارن، اراک، خيابان دانشگاه
 
عنوان همایش: كنفرانس مهندسي معدن ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مهندسی معدن ایران
زمان:  1387دوره 2
 
چکیده: 

کوير ميقان اراک ( پلاياي ميقان) حوضه بسته اي است که در 10 کيلومتري شمال شرقي شهرستان اراک واقع شده است. اين پلايا بخشي از فرورفتگي اصلي درياچه اروميه باتلاق گاوخوني را شامل شده که زون ايران مرکزي را از زون سنندج سيرجان متمايز مي سازد. مطالعات رسوب شناسي در کوير ميقان اراک سه پهنه از جمله پهنه گلي (بستر رودخانه هاي منتهي به پلايا) پهنه مخلوط يا گلي تبخيري (قشر نمکي)، و پهنه تبخ يري (جزيره) را مشخص نمود. پهنه تبخيري در نتيجه ايجاد شرايط اشباعي شورابه ها بصورت مواد کريستالين در محيط درياچه اي برجاي گذاشته شده که غني از سولفات سديم بوده و امروزه بصورت معدن سولفات سديم توسط شرکت املاح بهره برداري مي شود.
با بررسي شورابه ها و رسوبات منطقه منشاء شوري پلاياي ميقان و نحوه تکامل شورابه ها و شکل گيري در معدن سولفات سديم مشخص شد. نتايج آزمايشات شيمي تجزيه بر روي شورابه ها مشخص شد کاتيونهاي موجود در شورابه ها به ترتيب فراواني شامل سديم، منيزيم، کلسيم، پتاسيم و آن يونها شامل سولفات، کلرو بي کربنات هستند. کانيهاي تبخيري موجود شامل تنارديت، ميرابليت، گلوبريت، کلسيت، ژيبس وهاليت مي باشند.
رابطه آبهاي زيرزميني در چاه هاي اطراف کوير يا پلاياي ميقان با شوارب منطقه نشان داده که سنگه اي تبخيري و آذرآواري بخش شمال و شمال شرقي حوضه مربوطه (مناطق آشتيان) مهمترين عوامل تامين کننده رسوبهاي شورابه هاي کوير ميقان شناخته شده و شوراب اين پلايا پس از عمل تغليظ تبخيري و رسوب کانيهاي تبخيري مختلف در نهايت شوراب تيپ
Na-Cl-So4 را ايجاد نموده که ته نشين کننده کانيهاي تناريت و ميرابليت و به عبارتي سولفات سديم بوده که امروزه بعنوان معدن سولفات سديم کوير ميقان معروف است.

 
کلید واژه: سولفات سديم، پلاياي ميقان اراک، تنارديت، ميرابليت و گلوبريت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 176   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی