برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ضرورت مدیریت جامع منابع آب و خاک در حوزه های آبخیز کشور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زرين هدايت اله,شامحمدي زمان,محمدي حميد
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

مديريت هميشه در مورد هماهنگي بين اجزا متفرق و نيز بعضا در مورد نقش مدير بحث مي کند و در هر حال بايد فضايي بزرگتر مورد قبول جامعه و فرهنگ در آن قرار گيرد. مديريت منابع آب بدليل ابعاد مکاني و زماني و فراگيري وسيع و ارتباط با قوانين طبيعي، سازمانهاي دولتي، غير دولتي و خصوصي و ارتباط با مسووليتهاي امنيت غذايي و خدمات و مسائل زير بنائي، از اهميت خاصي برخوردار است. اين مديريت مشتمل بر مديريت سيستم زمين، سيستم حيات و سيستم جامعه و مردم قرار مي گيرد. بدين دليل مديريت منابع آب اجبارا بايستي مديريت جامع چرخه آب را مد نظر قرار بدهد. اين مديريت مشتمل بر هماهنگي و همکاري در مديريت آب و زمين براي نيل به اهداف استحصال آب مطمئن و عاري از هر گونه آلودگي. تخصيص بهنگام و تهيه آب مورد نياز بخش کشاورزي، تامين آب شرب سالم، تامين نيازهاي بخش صنعت و انرژي و محيط زيست، جلوگيري از فرسايش حوزه هاي آبخيز، کنترل سيل و رسوب و افزايش طول عمر مخازن سدها مي باشد. اين مديريت ابعاد مختلفي دارد که نه تنها به بخش ها و وزارتخانه هاي مختلف بلکه به مردم و فرهنگ جامعه نيز مرتبط مي گردد و لذا بصورت اجتناب ناپذير بايستي در سطح ملي، بصورت جامع نگريسته شود.
آبخيز يک واحد طبيعي براي آمايش و مديريت سرزمين ميباشد و مديريت بر آن، مديريت بر منابع زيست محيطي است؛ بطوريکه در حالت بهره وري حداکثر از منابع، حداقل خسارات زيست محيطي و اقتصادي و اجتماعي حاصل گردد. مديريت جامع آبخيز، مديريتي هماهنگ و موزون بر سيستمهاي فيزيکي، بيولوژيک و اجتماعي و اقتصادي بوده و شرايطي فراهم مي سازد که که ضمن تامين منافع جامعه، تاثير منفي بر منابع به حداقل برسد.

 
کلید واژه: مديريت جامع، مديريت منابع آب و خاک، حوزه آبخيز و آبخيزداري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 436   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی