نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مدیریت منابع آب و راهکارهای آن

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهدي نژاد نفيسه,مصري فاطمه,مصري طيبه,ساراني سيمين
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

آب گنجينه مشترک انسانهاست که بايد به نسلهاي بعدي سپرده شود. افزايش مصرف و تخريب منابع آب در مرحله نخست بر زندگي افراد فقير و مستمند اثر مي گذارد، به نوبه خود فقر، ناداري و بيماري واژه برگرفته از عدم توسعه مي باشد و تخريب منابع آب به منزله تخريب پايه هاي توسعه است.
آب يکي از بزرگترين چالش هاي قرن حاضر بشريت است که مي تواند سرچشمه بسياري از تحولات مثبت و منفي جهان قرار گيرد.
عدم توزيع مناسب بارندگي و عدم تطابق نياز مصرف با زمان نزولات جوي و نياز شديد به سرمايه گذاري در بخش هاي ذخيره و پايش و حفاظت از منابع آب، ابعاد چالش هاي آب را سنگين تر و گسترده تر مي نمايد اهميت مديريت منابع آب همپاي مديريت توسعه است و اين دولت ها هستند که مي توانند و قادرند اين مديريت را منسجم، مستمر و هدف دار دنبال کنند.
تامين مصارف آب به آساني ميسر نگرديده است. از يک سو براي متناسب نمودن توزيع زماني و مکاني منابع آب با نيازها، حجم عظيمي از منابع مالي و نيروي انساني ملل دنيا براي ايجاد بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آب مصرف شده و از سوي ديگر اين افزايش رفا آثار و تبعات منفي بسياري را نيز به ارمغان آورده است که در راس آن تخريب، ضايع شدن و آلودگي منابع آب و محيط زيست است که برخاسته از اقدام نسنجيده بشر براي ارتقاي سطح رفاه خود مي باشد.

 
کلید واژه: مديريت، منابع آب، چالش ها، راهکارها
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 1481   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی