برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه بین راندمان بارندگی و ویژگی های خاک در نواحی نیمه خشک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: واعظي عليرضا*
 
 *گروه خاک شناسي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

حفظ آب باران در خاک و افزايش راندمان آن نقشي مهم در افزايش توليد محصول به ويژه در زمين هاي ديم نواحي نيمه خشک دارد. اين پژوهش بر اساس اندازه گيري هاي صحرايي هدررفت آب به منظور تعيين راندمان آب باران در زمين هاي ديم نواحي نيمه خشک انجام گرفت. آزمايش در منطقه اي به مساحت 900 کيلومتر مربع در شهرستان هشترود واقع در جنوب استان آذربايجان شرقي طي سال 1384 و 1385 انجام گرفت. در سطح منطقه، 36 زمين ديم با شرايط فيزيکي مشابه در نظر گرفته شد و در هر زمين، هدررفت آب و راندمان آب باران در سه کرت مستقر در آن، تحت رخدادهاي طبيعي باران اندازه گيري شدند. بر اساس نتايج طي دوره پژوهش 41 رخداد باران بر هدررفت آب در کرت ها اثر گذاشتند. ميانگين سالانه راندمان آب باران از 91 درصد تا 97 درصد در کرت ها تغيير کرد. راندمان آب باران تحت تاثير افزايشي معني دار نفوذپذيري خاک (P<0.05، R2=0.54) قرار گرفت. نفوذپذيري خاک نيز به نوبه خود تحت تاثير ويژگي هاي مختلف خاک از جمله شن، سيلت، ماده آلي و آهک قرار گرفت. بررسي رابطه بين راندمان بارندگي و عملکرد گندم نشان داد که با افزايش راندمان بارندگي، عملکرد گندم به طور معني دار (P<0.01، R2=0.61) افزايش مي يابد. با توجه به تاثير معني دار ماده آلي در افزايش نفوذپذيري و در نتيجه راندمان آب باران، با مديريت بقاياي محصول و مصرف کودهاي آلي مي توان راندمان بارندگي و توليد محصول را در زمين هاي ديم منطقه نيمه خشک افزايش داد.

 
کلید واژه: ويژگي هاي خاک، راندمان آب باران، ناحيه نيمه خشک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 47   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی