برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي راندمان آبشويي براي اراضي دانشکده کشاورزي دانشگاه زابل

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سلطاني روح اله,شامحمدي حيدري زمان,افراسياب پيمان
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

اين تحقيق در قالب بلوکهاي کامل تصادفي با چهار تيمار آبشويي 25، 50، 75، 100 سانتيمتر آب و تيمار (شاهد بدون آبشويي) در چهار تکرار انجام شد. آزمايشهاي آبشويي با کاربرد کل عمق آب آبشويي (100cm)  و در چهار تناوب هر بار 25cm و در شانزده کرت به ابعاد 1×1 مترمربع انجام شد. اين پژوهش به منظور واسنجي مدلهاي تجربي آبشويي ريو (1957)، پذيرا و کشاورز (1998) و ديلمان (1963)- که هر کدام از آنها از يک شکل خاص رياضي پيروي مي کند- انجام شد تا بهترين مدل تجربي که بالاترين ضريب همبستگي را با داده هاي به دست آمده از آزمون مزرعه اي دارد معرفي شود. نتايج تجزيه خاک نشان داد که کلاس خاک از S3A2 در قبل از آزمايش به کلاس S2A1 پس از کاربرد يک متر عمق آب آبشويي تقليل يافته است، نتايج واسنجي مدلهاي تجربي آبشويي نشان داد که مدل تجربي ريو (1957) برازش بهتري را به رقمهاي شوري زدايي خاک در مقايسه با دو مدل ديگر داشته است. همچنين منحني شوري زدايي برازش داده شده به نتايج حاصل از آزمون مزرعه اي که داراي بالاترين ضريب همبستگي با رقمهاي مشاهده اي بود، از شکل تابع رياضي معکوس پيروي کرد.

 
کلید واژه: واسنجي، آبشويي، مدل هاي تجربي آبشويي، خاکهاي شور، مزرعه آموزشي دانشگاه زابل
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 74   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی