برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

استفاده از همزیستی میکوریزی VAM، راهکاری مناسب جهت افزایش مقاومت گیاهان به تنش های حاصل از کم آبی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فرازمند راضيه,مهدي نژاد نفيسه,فرازمند حميده,طاهري احمداسماعيل
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

وقايع آب و هوايي همواره زندگي موجودات زنده را تحت تاثير قرار مي دهند. يکي از مهمترين اين رخدادها خشکسالي است که در تمام اقليم ها ممکن است وجود داشته باشد بويژه در اقليم هاي خشک و نيمه خشک است که ايران جزء اين نوع اقليم مي باشد. ميانگين بارندگي آن در حدود 3/1 ميانگين جهاني است. بنابراين پيوسته دچار تنش خشکي و خشکسالي هاي مداوم و متناوب مي باشد. بيش از نيمي از سطح کشور داراي بارندگي کمتر از 150mm و حدود 75% کمتر از 200mm در سال مي باشند. از سوي ديگر در هر هکتار اراضي آبي، حدود 1000 متر مکعب آب مصرف مي گردد در حاليکه رقمي را که سازمان خواروبار جهاني ارائه مي دهد حدود 500 متر مکعب براي هر هکتار است: بنابراين مصرف آب در ايران در واحد سطح تقريبا 2 بربر عرف جهاني است با اين تفاسير بايستي بتوان راهکاري متناسب با بهره وري مناسب از آب در بخش کشاورزي ارائه نمود که سبب سازگاري و مقاومت گياه با شرايط کم بود آب گردد. در راستاي نيل به اين به هدف امکان استفاده از يکسري ميکروارگانيسم هاي سازگار با گياه و خاک وجو دارد که به عنوان نمونه مي توان به يکي از اين ميکرو ارگانيسم ها که قارچ هاي ميکوريزا هستند اشاره نمود.
همزيستي ميکوريزي رابطه اي پويا و مسالمت آميز بين سيستم ريشه اي گياه و دسته اي خاص از قارچهاي خاکزي به نام
VAM (Vesicular Arbuscular Mrcorrhiza) است که فراوانترين و معمول ترين قارچهاي همزيست در خاک بوده و قادرند با بيش از 90% گونه هاي گياهي ارتباط همزيستي برقرار کنند. اين قارچها در شرکت با يک تعامل سه گانه خاک-قارچ-گياه قادرند فوائدي را براي گياه ميزبان فراهم کنند که اهم آنها عبارتند از: افزايش جذب عناصر غذايي، افزايش مقاومت به خشکي و عوامل بيماري زاي ريشه، افزايش مقاومت گياه به تنش هاي ناشي از تراکم خاک و اصلاح خاک، کاهش از بين رفتن نهالها در جابحايي. شواهد بسيار زيادي وجود دارد که ميکوريزا مي تواند سبب تغييراتي در روابط آبي گياه و بهبود مقاومت به خشکي و يا تحمل در گياه ميزبان شود که در اين تحقيق به شرح موارد فوق پرداخته و بيان خواهد شد که چرا ميکوريزا مي تواند در شرايطي که گياه با بحران آب و کمبود آب روبه رو است مي تواند کارايي و راندمان خوبي در جذب آب داشته باشد. به طور کلي همزيستي ميکوريزي مي تواند چشم انداز روشني را به عنوان يک راهکار مناسب در زمينه بحرانهاي آبي ناشي از خشکسالي و سيستم هاي باغباني و زراعي داشته باشد.

 
کلید واژه: همزيستي ميکوريزي، تنش خشکي، VAM، کم آبي، هيف
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 0   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی