برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر آبیاری با آب شور بر عملکرد کمی و کیفی زیره سبز (.Cuminum cyminum L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آرمين محمد,جامي معيني متين,برهاني نويدالرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
چکیده: 

در مناطق خشک که کمبود آب شيرين وجود دارد آب شور را مي توان به عنوان جايگزين ارزشمند در آبياري استفاده کرد. اگر چه پتانسيل استفاده از آب شور در آبياري وجود دارد ولي به منظور به دست آوردن عملکرد مناسب اتخاذ روش هاي مديريتي مناسب ضروري است. به منظور بررسي اثرات آبياري با آب شور بر عملکرد کمي و کيفي زيره سبز آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار در سال 1387-1386 به اجرا درآمد. فاکتورهاي مورد بررسي عبارت بودند از: دفعات آبياري در 3 سطح (تنها 1 بار در هنگام کاشت، 2 بار در هنگام کاشت و گلدهي و 3 بار آبياري در هنگام کاشت و گلدهي و پر شدن دانه ها) و غلظت نمک در آب آبياري در 4 سطح (0، 3، 6 و 9 ميلي موس بر سانتيمتر). نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که افزايش تعداد دفعات آبياري بيش از دو بار با آب شور تاثيري در افزايش عملکرد کمي زيره سبز ندارد و عملکرد کيفي زيره سبز تحت تاثير تعداد دفعات آبياري قرار نگرفت. آبياري اول در ابتداي کشت به دليل تاثير آن در جوانه زني و استقرار گياه بيشترين تاثير را بر عملکرد کمي زيره سبز داشت. تعداد گياه در واحد سطح بيشترين حساسيت را به مقدار شوري از خود نشان داد به نحوي که در شوري 9 ميلي موس تنها 20 درصد از گياهان توانستند جوانه زده و رشد کنند. عملکرد دانه، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر و وزن هزار دانه با افزايش سطوح شوري کاهش معني داري از خود نشان داد در حاليکه درصد اسانس تحت تاثير غلظت شوري قرار نگرفت. روابط همبستگي بين عملکرد و اجزاي عملکرد نشان داد که تعداد گياه در واحد سطح و تعداد چتر در بوته بيشترين همبستگي را با عملکرد اقتصادي دارند. لذا در مجموع مي توان گفت که آستانه تحمل زيره سبز به شوري آب تا حد 6 ميلي موس بيشتر نيست و براي حصول عملکرد اقتصادي مطلوب در صورت استفاده از آب شور در صورت اسقرار گياه 2 بار آبياري در طول دوره رشد توصيه مي شود.

 
کلید واژه: آبياري با آب شور، زيره سبز، اسانس، آستانه تحمل شوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 349   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی