برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شبيه سازي رواناب خروجي در حوضه هاي آبخيز فاقد آمار با استفاده از مدل بارش- رواناب SFB (مطالعه موردي: استان فارس)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نام درست جواد,زرين هدايت اله
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

روش هاي متعددي جهت شبيه سازي هيدرولوژيکي پاسخ حوزه و نيز بررسي رواناب در حوزه هاي آبخيز وجود دارد. يکي از اين روش ها استفاده از مدل هاي رايانه اي است. مدل هاي مذکور اين امکان را مي دهند تا با شبيه سازي مولفه هاي مختلف بيلان آبي و يا شناخت فرايند تبديل بارش به رواناب، مولفه هاي مختلف بيلان آبي و رواناب در حوزه هايي که جريان رودخانه اندازه گيري نشده است و يا داراي آمار کوتاه مدت است با حداقل زمان ممکن و کمترين هزينه ارزيابي شود. در اين تحقيق، الگوريتم مدل SFB بوتون استفاده شده است. مدل SFB رابطه اي ساده از بيلان آبي است که در واقع با اصلاحاتي روي مدل اوليه بوتون بدست آمده است. مدل سه پارامتر دارد که شامل ظرفيت ذخيره سطحي (S)، ميزان نفوذپذير آب (F) و فاکتور دبي پايه (BFI) مي باشد. نتايج حاصل از اين مدل در حوزه هاي استراليا نشان داده است که مدل از قابليت خوبي در پيش بيني رواناب برخوردار است. در اين تحقيق جهت ارزيابي مدل SFB از اطلاعات موجود در تعدادي از زيرحوزه هاي، حوزه هاي آبريز مهارلو، زهره، کل و مند استفاده شده است. داده هاي روزانه بارش، رواناب و تبخير و تعرق در مدت زماني حدودا 20 ساله مد نظر قرار گرفت. سپس بارش هاي روزانه به کمک روش TPSS به صورت منطقه اي در آمده و دبي هاي روزانه هم به صورت دبي ويژه محاسبه شدند. در نهايت به کمک مدل و با بهينه سازي پارامتر هاي مدل ميزان دقت و کارائي مدل در برآورد ضريب همبستگي بين رواناب مشاهده اي و برآوردي مورد ارزيابي قرارگرفت. نتايج محاسبه شده توسط مدل در کليه حوزه ها نشان داد که مدل مي تواند شبيه سازي قابل قبولي در شرايط کشور ما داشته و با اطلاعات قابل دسترس، پاسخ حوزه هاي فاقد آمار (يا با آمار کوتاه مدت) را محاسبه کرده و از قابليت خوبي در طراحي و تحقيق برخوردار باشد.

 
کلید واژه: مدل SFB، حوضه آبخيز، شبيه سازي و رواناب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 99   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی