برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

الگوي توزيع زماني باران هاي شديد در کرمانشاه به روش رتبه بندي پيلگريم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بيدل رامين*
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کرمانشاه، دانشگاه اصفهان
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي بحران آب
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه زابل
زمان:  1387دوره 1
 
 
چکیده: 

مطالعه بارندگي در دو جزء مکان و زمان، هر يک جداگانه واقعيتهايي از شرايط جوي را بازگو مي کند، بطوريکه با ثابت نگهداشتن يکي از اين اجزا، نوع نتايجي که دريافت مي گردد نيز متفاوت خواهد بود. بنابراين درک چگونگي رفتار بارندگي و مطابقت آن با الگوها و مدلهاي از پيش تحقيق شده مي تواند کمک قابل توجهي در طراحي پروژه هاي محيطي اعم از سازه اي و غيره نمايد در اين پژوهش، با مطالعه رگبارهاي ايستگاههاي قديم و جديد کرمانشاه و پس از جداسازي رگبارهاي شديد، و بي بعدسازي آنها، الگوهاي توزيع زماني بارش مبتني بر روش محاسباتي پيلگريم ارائه شده است. براي تاييد اين الگوها از آزمون خي دو (k-square) به منظور بررسي استقلال دوره ها با رتبه هاي بدست آمده در قالب جدول توافقي استفاده گرديد. با بررسي کليه رگبارهاي ايستگاهها به تعداد 2273 مورد، مشخص گرديد رگبارهاي گروه بارش 1 ساعته حدودا %32 و گروههاي 1 تا 6 ساعته %82 رگبارها را شامل شده اند. تمرکز تعداد رگبارها در گروههاي 1 تا 6 ساعته تيپهاي بارشي ويژه اي را در اين منطقه معرفي مي کند. الگوهاي بدست آمده در ايستگاه قديم، مشابهتي را در گروه تداومي بارش 1 و 2 و 3 ساعته به دليل استقرار اوج بارندگي در چارک زماني دوم نشان مي دهد در حاليکه گروه 6 ساعته، حداکثر بارش آن در چارک زماني سوم قرار دارد. در ايستگاه جديد، الگوهاي مشابه در تداومهاي 1 و 2 و 6 ساعته ديده شده و گروه 3 ساعته، با الگوي متفاوتي مشاهده مي شود.

 
کلید واژه: الگوي توزيع زماني، بارش, پيلگريم، جدول توافقي، کرمانشاه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 94   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی